DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

3. 4. 2024

11 kroků, kterými jsme v roce 2023 prošlapávali cestu komunitní energetice

Prosazování novely energetického zákona ke komunitní energetice nám občas připadalo jako cesta bez konce, i když jsme přesně věděli, co musíme udělat a měli na své straně racionální argumenty. Vytrvalost a odhodlání se nám ale vyplatily. Prohlédněte si 11 kroků, které podle nás vedly k tomu, že jsme na konci roku 2023 mohli slavit podpis zákona ke komunitní energetice.

Členové UKEN na schůzi 27. 3. 2024 v pražské Spojce.

Vyzýváme vládu, ať funkční komunitní energetiku zajistí od 1. 1. 2024

Do roku 2023 vstupujeme s jasným cílem, prosadit novelu energetického zákona ke komunitní energetice. Ačkoliv Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) návrh novely, známé také jako lex OZE II, připravilo velmi kvalitně, jednání se začala znepokojivě opožďovat vlivem protichůdných zájmů. Proto hned 11. ledna 2023 vyzýváme ministra Síkelu i celou vládu, aby pravidla pro vznik a fungování energetických společenství prosadili s účinností nejpozději od 1. ledna 2024.

Upozorňujeme na hrozící zpoždění sdílení elektřiny

Naše úsilí se vyplatilo, 27. února 2023 konečně vidíme a analyzujeme novou verzi novely lex OZE II. Změny proběhly k lepšímu, návrh splňuje požadavky evropského práva a staví na osvědčených příkladech například z Rakouska.

Upozorňujeme však na hrozící zpoždění zahájení sdílení elektřiny, které je pro funkční komunitní energetiku klíčové. V návrhu se rovněž objevují konkrétní paragrafy k Elektroenergetickému datovému centru (EDC), které se uchází o dotaci 800 mil. Kč z Národního plánu obnovy (NPO) a má zajišťovat nové služby v energetice, včetně sdílení elektřiny.

„Do začátku ruské agrese proti Ukrajině byly důvody Opavska k přechodu na obnovitelné zdroje energie hlavně ekonomické a klimatické. 1000 m3 zemního plynu v našich úvahách znamenalo 10 tisíc Kč, které odtečou z regionu a budou nám chybět, nebo 2 000 kg CO2, které dále zhorší klimatickou krizi. Teď přibyly morální důvody, proč nekupovat zemní plyn, hlavně ne ten z Ruska: těch 10 tisíc korun je přibližně cena 1 dělostřeleckého náboje ráže 152 mm. A my přece nechceme financovat nákup munice pro vrahy ukrajinských žen a dětí,“ vysvětluje Jiří Krist, předseda ENERKOM Opavsko, z. s. a člen rady UKEN.
Jiří Krist na členské schůzi UKEN 2023.

Posilujeme o důležité partnery

Víme, že v množství je síla, proto posilujeme a vítáme dva strategické partnery Českou spořitelnu a Domy sobě. Oba nám pomáhají s tvorbou manuálu ke sdílení elektřiny v bytových domech, které je možné od 1. ledna 2023. Dodnes si ho stáhlo přes 1 600 zájemců. Máte jej také? Stáhněte si jej.

„Před třemi lety jsme vstoupili na trh a začali poskytovat bytovým domům řešení v podobě sloučení odběrných míst, které umožňuje využívat elektřinu i v jednotlivých bytech a ušetřit tak až 50 % její spotřeby. Jsme ale rádi, že se v ČR s rokem 2023 konečně hnuly ledy a výhody solární energie už začíná respektovat i nová legislativa. Bez dlouhodobého úsilí, na kterém se Unie komunitní energetiky zásadně podílí, bychom na zákonné úpravy podporující komunitní energetiku nejspíš stále teprve čekali. Od počátku naší existence se snažíme urychlit šíření fotovoltaiky v oblasti bytových domů a členství v Unii nám umožňuje podílet se i na další kultivaci zákonných norem a standardu fotovoltaických služeb,” říká Stanislav Gaj, vedoucí projektu Domy sobě.
Stanislav Gaj, ředitel projektu Domy sobě.

Kritizujeme navržená omezení komunitní energetiky

V dubnu nás čeká nemilé překvapení, podle uniklého návrhu zvažuje MPO komunitní energetiku radikálně omezit na 1 obec s rozšířenou působností (ORP) a zapojení nejvíce 1 000 odběrných míst. K projednání navržených změn navíc ministerstvo nepřizvalo aktéry zastupující zájmy energetických společenství.

Kritizujeme, že navržená omezení nejsou v souladu se smyslem komunitní energetiky a schází jim i technické odůvodnění. Vedou jen ke zdržování či znemožnění přijetí kvalitní legislativy, která by snížila závislost občanů Česka na fosilních palivech a Rusku. Vytrvalou a expertní argumentací se nám daří omezení alespoň zmírnit.

Podporujeme networking mezi členy UKEN

Podporujeme propojování našich členů mezi sebou i s relevantními odborníky. V květnu pořádáme setkání na téma Jak získat občany a samosprávy na svou stranu při výstavbě OZE, kde vystupují experti na právo, participaci či vedení obce. Z příspěvků jsme zpracovali sborník, který nabízíme všem zájemcům o komunitní energetiku zdarma.

Červen zase patří osobnímu setkání pracovní skupiny zaměřené na sdílení projektového know-how. Sešli jsme se v Otevřené zahradě v Brně a probrali jsme projekty našich členů, prohlédli si pasivní budovu a navštívili Dům pro budoucnost Dalibora Veverky v Omicích.

Setkání pracovní projektové skupiny v Otevřené zahradě v Brně.

Stali jsme se členy REScoop.eu

Tušíme, že s novelou ke komunitní energetice nás čeká ještě mnoho práce, proto výrazně posilujeme – v Česku i Evropě. Členy se stává Česká biskupská konference a krajská města Liberec a Hradec Králové.

Sama UKEN se po necelých dvou letech svého fungování stává členem mezinárodní sítě REScoop.eu. To je obrovský úspěch. Rovnou jsme se s REScoop.eu domluvili na pořádání celoevropské konference European Energy Communities Forum a podali společný projekt v programu LIFE European Energy Communities Facility.

Držte nám palce, aby to vyšlo, protože to znamená další finanční podporu pro projekty energetických společenství v Česku. Navazování smysluplných partnerství se zkrátka vyplácí!

„REScoop.eu ve své síti s potěšením vítá Unii komunitní energetiky. Jako evropská federace energetických společenství jsme si vědomi významu silných národních organizací podporujících komunitní energetiku. V této souvislosti je UKEN vzorem pro regiony, kde právní rámec pro komunitní energetiku chybí nebo je nestabilní. Těšíme se na spolupráci,“ říká Dirk Vansintjan, předseda REScoop.eu.
Předseda REScoop.eu Dirk Vansintjan.

Lex OZE II konečně v Poslanecké sněmovně

Koncem srpna se lex OZE II konečně začíná projednávat v Poslanecké sněmovně. I přes nedostatky návrh podporujeme, protože další odklad startu komunitní energetiky je pro nás a naše členy zkrátka nepřijatelný.

Upozorňujeme na efektivnější metody sdílení elektřiny, které jsou klíčové pro ekonomiku projektů energetických společenství a na přísné omezení hlasovacích práv. Opět přinášíme příklady best practice ze zahraničí ve snaze věcně argumentovat vůči tlaku lobby centrální energetiky.

„Návrh novely je i se svými nedostatky stále kvalitní, a proto jej podporujeme. Dobrou praxí ze zahraničí je upřesnit způsoby sdílení elektřiny přímo v textu zákona. Například v Rakousku a Francii je přímo na úrovni energetických zákonů garantováno, že členové společenství si mohou sdílenou elektřinu rozdělovat podle své aktuální spotřeby, tedy za využití dynamické metody. Ta je totiž zásadní pro návratnost projektů a pro využití maxima vyrobené elektřiny v rámci komunity,” zdůrazňuje Eliška Beranová, právnička Frank Bold a vedoucí legislativní pracovní skupiny UKEN.
Eliška Beranová, vedoucí legislativní pracovní skupiny.

Komunitní energetika v lex OZE III

Aby toho nebylo málo, podrobně sledujeme i vytváření další novely, která se komunitní energetiky dotýká. Lex OZE III do českého zákona zavádí pojmy akumulace elektřiny a agregace flexibility. Obojí je zásadní pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku i pro komunitní energetiku.

Energetická společenství totiž mohou přispívat ke stabilizaci sítě poskytováním služeb flexibility, pokud je v tom legislativa podpoří. Pro další posouzení by Česku přišlo vhod mít analýzu nákladů a přínosů komunitní energetiky a sdílení elektřiny. Jak totiž ukazuje třeba belgická zkušenost, komunity mohou distribuční sítí pomáhat.

Ukazujeme, co energetická společenství potřebují od moderního datového centra

V listopadu pořádáme online tiskovou konferenci o Elektroenergetickém datovém centru (EDC), které se stále více jeví jako hlavní příčina odloženého startu sdílení elektřiny. I přesto, že EDC na svůj vznik i provoz dostane dotaci 800 mil. Kč z NPO, jeho budování probíhá pomalu a nedostatečně bere v úvahu potřeby energetických společenství.

S budováním expertizy v tématu nám pomáhají odborníci z IT sektoru. MPO, distribučním společnostem i ČEPS, které EDC realizují, jsme doručili dokument Co energetická společenství potřebují od moderního datového centra, ve kterém shrnujeme potřeby našich členů a také technické možnosti moderních IT systémů.

Pořádáme webináře s MŽP

Na začátku prosince se konečně otevírá výzva Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro pilotní projekty energetických společenství, o kterou usilujeme od roku 2022.

Spolu s MŽP jsme uspořádali hned dva webináře, jak správně připravit projekt a podat žádost o dotaci. První z nich byl exkluzivně pouze pro naše členy. Na začátku roku 2024 už máme potvrzeno, že v Česku je zájem o komunitní energetiku skutečně velký. Ve výzvě se o podporu uchází 83 projektů.

„Náročná příprava žádostí vyžadovala značný technický vhled a úzkou spolupráci mezi partnery v budoucích společenstvích a prověřila tak, že přes všechny překážky je u nás zájem o komunitní energetiku široký. S poměrně malou alokací prostředků Česko získá 40 pilotů, které prošlapou komunitní energetice cestu. Podpora by ale neměla skončit jen u nich, Ministerstvo životního prostředí by mělo využít i další prostředky Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu, aby umožnilo masivní rozšíření sdílení energie z obnovitelných zdrojů," říká k výzvě Ondřej Pašek, expert na energetiku a dotace Hnutí DUHA a vedoucí dotační pracovní skupiny UKEN.
Ondřej Pašek, vedoucí dotační pracovní skupiny UKEN.

Prezident podepisuje novelu ke komunitní energetice

Ještě v polovině roku 2023 nám nikdo nevěřil, že od 1. ledna 2024 bude mít Česko zákon ke komunitní energetice.

Stalo se! Novela lex OZE II hladce prošla hlasováním v Poslanecké sněmovně i v Senátu a prezident ji podepsal 22. prosince 2023. Sdílení elektřiny však umožní až zprovoznění první fáze EDC k 1. červenci 2024.

Děkujeme všem členům UKEN za spolupráci a výdrž, bez vás bychom se k funkční komunitní energetice v Česku nepřiblížili.

11 kroků k funkční komunitní energetice je součástí výroční zprávy UKEN za rok 2023, prohlédněte si ji celou.

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz