DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

11. 1. 2023

Komunitní energetiku v roce 2022 vláda nestihla, změnu musí prosadit ministr Síkela

11. 1. 2023, Brno - Ve svém prohlášení vláda přislíbila dokonce roku 2022 připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku. Nový zákon sice Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nepředložilo, ale připravilo celkem 6 novel, které svižně reagovaly na energetickou krizi. Dvě novely se týkaly i komunitní energetiky. První (Lex OZE I) čeká na schválení v Senátu. Druhá, z našeho pohledu nejdůležitější, je novela upravující komunitní energetiku. Ta ale čelí neustálému otálení ze strany politiků, návrh přitom MPO připravilo velmi kvalitně. UKEN požaduje, aby komunitní energetika mohla v praxi fungovat nejpozději od 1. 1. 2024.

Poptávka po komunitní energetice je vysoká, dlouhodobě po pravidlech a podpoře volají města, obce nebo místní akční skupiny, ale projekty připravují i developeři.

V Urbanity již realizujeme projekty, které obsahují prvky a principy komunitní energetiky. Příkladem je třeba příměstský průmyslový areál Urbanity Campus Tachov, který nedávno získal prestižní certifikaci BREEAM Communities a kde se mimo jiné právě instaluje největší střešní solární elektrárna. Pro zajištění svých energetických potřeb tento projekt využívá obnovitelné lokální zdroje a zároveň místním komunitám a obcím nabízí příležitosti ovlivňovat klíčová rozhodnutí o jejich zapojení a rozvoji. Brzké schválení legislativy by nám poskytlo větší právní jistotu, která by nám v mnoha ohledech usnadnila nejen samotnou realizaci, ale zejména pak provoz,” shrnuje situaci Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity.

Urbanity Campus Tachov, komunitní energoblog
Potřeby Urbanity Campus Tachov zajistí unikátní komunitní energoblok.

Na funkční sdílení v bytových domech si ještě počkáme

Za novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou musíme poděkovat spíše Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) než vládě. ERÚ dokázal v mezích stávajících zákonů najít prostor na to, aby elektřinu ze společné fotovoltaiky mohli využívat obyvatelé jednotlivých bytů obdobně jako majitelé rodinných domů. Je to první krok ke komunitní energetice, který už vstoupil v právní účinnost. Bytové domy dnes ale čekají ještě na jednu podstatnou novelu energetického zákona - tzv. Lex OZE I.

Lex OZE I zmíněnou vyhlášku ERÚ příhodně doplňuje díky zvýšení limitu pro licenci na výrobu elektřiny, odbornou způsobilost a stavební povolení na 50 kW. Schválit ji musí Senát a podepsat prezident. Ani pak ale bytové domy nebudou mít zcela vyhráno, MPO musí ještě připravit vyhlášku k požární bezpečnosti. Na místě je opatrný optimismus a urgence vlády, aby schválení těchto předpisů urychlila.

Neustálé politické odkládání a ochrana obchodníka

Komunitní novelu nám MPO slibovalo v průběhu roku 2022 několikrát, nejdříve před prázdninami, poté po nich, ale po průtazích ji předložilo do meziresortu až v pátek 4. listopadu 2022. Prvotní nadšení vystřídala obezřetnost kvůli opatření na ochranu obchodníka.

Návrh obsahoval právo obchodníka s elektřinou jednostranně změnit podmínky smlouvy o dodávce elektřiny každému, kdo se zapojí do sdílení elektřiny, a nastavit novou cenu odebírané elektřiny tak, aby zákazník díky sdílení neušetřil. V meziresortním připomínkovém řízení se vůči tomu ohradilo 10 resortů, včetně ERÚ, který dohlíží na ochranu spotřebitele. My toto odstranění jednoznačně podporujeme, je to mimo jiné i v rozporu s evropským právem,” vysvětluje Eliška Beranová, právnička Frank Bold a vedoucí legislativní pracovní skupiny UKEN.

Přesto jsme přesvědčení, že návrh je kvalitní a má nakročeno k nejlepšímu zákonu o komunitní energetice v EU. Připomínky ostatních resortů v drtivé většině směřovaly k dalšímu vylepšení návrhu, přičemž nejpokrokověji k tomu přistoupilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). MŽP mj. požaduje zvýšení transparentnosti procesu připojování nových zdrojů. Již dnes se potýkáme s problémy s připojením malých FVE na střechách rodinných domů, takový krok bydle našeho názoru přispěl ke zlepšení kultury připojování OZE v Česku.

Právnička Eliška Beranová na semináři poslankyně Elišky Olšákové ke komunitní energetice.
V loňském roce členové vlády opakovaně zdůrazňovali potřebu rozvíjet komunitní energetiku, zásadní kroky k proměně české energetiky na decentralizovanou a obnovitelnou podporovala i celková nálada ve společnosti ovlivněná dopady energetické krize. Vláda ale toto momentum nevyužila a podmínky komunitní energetiky nezlepšila. Domácnosti nebo obecní budovy mezi sebou stále nemohou sdílet elektřinu přes veřejnou distribuční síť. Situaci by již brzy mohl změnit tzv. Lex OZE II a větší angažmá ministra Síkely, který s jeho předložením neustále otálí,” hodnotí uplynulý rok Tomáš Jagoš, expert Hnutí DUHA a vedoucí projektové pracovní skupiny UKEN. 

Komunitní energetiku potřebujeme nejpozději od 1. ledna 2024

Požadujeme, aby komunitní novela byla co nejdříve předložena vládě ke schválení, účinnost v praxi nabyla nejpozději 1. ledna 2024, a to včetně všech prováděcích předpisů. Komunitní energetiku je nutné v Česku konečně odblokovat a začít si ji zkoušet v praxi. Pro kompletní transpozici evropských směrnic přitom potřebuje vláda urychleně přijmout ještě jednu novelu, která ošetří akumulaci, agregaci a poskytování flexibility. To jsou aktivity, které dle evropské práva mají být energetická společenství oprávněna vykonávat. Dle našich informací na ní MPO již začalo pracovat. 

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz