DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

29. 8. 2023

UKEN rozšiřuje své řady, vítá Českou biskupskou konferenci

Česká biskupská konference (ČBK) je stálým sborem katolických biskupů v České republice, sdružuje jednotlivé diecéze a zastupuje jejich zájmy. Věnuje se mnoho tématům a spravuje řadu objektů, včetně škol, farností, komunitních center nebo azylových domů. ČBK a diecéze poskytují neziskové služby, proto vidí v komunitní energetice příležitost, jak zvýšit svou energetickou soběstačnost a snížit náklady na energie.

Katolická církev nad komunitní energetikou uvažuje v širším kontextu a zvažuje sdílení energií s různými aktéry v místě, ať už se bude jednat o obec, místní podniky či občany. O realizaci konkrétních projektů se však budou starat jednotlivé diecéze. „Naší úlohou je téma komunitní energetiky rozšířit do povědomí církve, poskytovat diecézím informace a konzultační servis ohledně jejich projektů,“ říká Marie Váňová, vedoucí sekce Odboru evropských fondů.

Česká biskupská konference, zdroj: web cirkev.cz

„Diecéze vlastní mnoho památkově chráněných objektů, které jsou velmi energeticky náročné ale zároveň na ně je jen velmi obtížné instalovat fotovoltaické panely, předně kvůli památkové ochraně těchto budov a požadavkům památkových úřadů. ČBK podporuje instalace panelů na odvrácených pohledových stranách staveb, pohledově neakcentovaných a v tomto smyslu usiluje o změny přístupu památkových úřadů. Vedle toho je však potřeba aktivně realizovat instalace FVE na objektech bez památkové ochrany a využít možností sdílení elektřiny. Katolická církev vlastní nejen památkově chráněné objekty, ale i objekty sociálních služeb, komunitní centra či školy. Sdílení elektřiny ve společenství je pro nás proto naprosto zásadní,“ vysvětluje motivaci vstupu ČBK do Unie Váňová.

Za zásadní nyní ČBK považuje legislativu, která se stále projednává. „Je pro nás důležité sledovat vývoj legislativy a zapojit se do jejího připomínkování, je to jeden z hlavních důvodů, proč se přidáváme do Unie,“ říká Váňová. Zájem má ale církev i o dotace, zejména v souvislosti se zmíněnými památkami, a o způsoby financování obecně.

„Vážíme si členství České biskupské konference a věříme, že to pro UKEN bude mít velký přínos. Vnímáme ji jako důležitého partnera v transparentním prosazování funkční legislativy i v rovině praktické realizace projektů. Věříme, že diecéze budou ve vytváření energetických společenství důležitými iniciátory,“ říká David Blažek, hlavní koordinátor UKEN.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz