DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

22. 7. 2023

Jak funguje komunitní energetika v Rakousku?

Rakousko se řadí mezi průkopníky v komunitní energetice a je proto významným zdrojem inspirace pro nastavení právních i technických aspektů jejího fungování u nás i v dalších státech EU. V článku se dozvíte, jaké právní předpisy vznik a fungování energetických komunit umožňují, jaké základní druhy rakouská právní úprava rozlišuje či jaké změny v jejich rozvoji náš soused chystá do budoucna.

Jaké předpisy upravují komunitní energetiku?

Vhodně nastavená legislativa je nezbytnou podmínkou efektivního fungování energetických společenství. Právní úprava energetických komunit reaguje na požadavky unijního práva (tzv. Zimní balíček).

Rakousko příslušný transpoziční zákon o obnovitelných zdrojích energie (EAG – Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) schválilo již v červenci 2021. Zákon stanovuje, že do roku 2030 bude veškerá elektřina pocházet z obnovitelných zdrojů a do roku 2040 Rakousko dosáhne klimatické neutrality. A právě v dosažení těchto cílů bude hrát komunitní energetika důležitou roli.

Důvodem pro přijetí legislativy umožňující vznik a fungování energetických společenství bylo i posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti občanů prostřednictvím lokální výroby a spotřeby energie, motivování společnosti k akceptaci a větší podpoře obnovitelných zdrojů energie a posílení digitalizace energetických služeb a energetické sítě (zdroj).

Typy energetických společenství v Rakousku

Rakouský zákon rozlišuje tři druhy energetických společenství:

  1. Společně jednající skupina zákazníků/spotřebitelů
  2. Společenství pro OZE (SOZE), která se dále dělí na lokální a regionální
  3. Občanská energetická společenství (OES)

První jmenovaný druh energetického společenství byl zaveden již v roce 2017 novelou energetického zákona (tzv. kleinen Ökostrom-Novelle 2017). V praxi si tento model lze představit jako skupinu domácností, které v rámci jednoho (bytového) domu provozují fotovoltaickou elektrárnu a vyrobenou elektřinu poté fakticky sdílí (zdroj). Každý zákazník má současně garantováno právo si zvolit koncového dodavatele zbytkové elektřiny (zdroj).

Vznik a fungování ostatních uvedených typů energetických společenství umožnily až legislativní změny účinné od roku 2022.

Druhý jmenovaný typ – SOZE – má právo vyrábět, skladovat, spotřebovávat i prodávat jak elektřinu, tak i teplo nebo plyn vyrobený z OZE. V rámci SOZE rozlišujeme dva podtypy:

  1. lokální energetické společenství, kde jsou účastníci propojení pouze prostřednictvím sítě nízkého napětí
  2. a regionální energetické společenství, kde členové sdílí elektřinu prostřednictvím sítě středního nebo vysokého napětí.

Členy nebo akcionáři SOZE mohou být fyzické nebo právnické osoby, obce, místní úřady nebo malé a střední podniky. Podmínkou je bydliště či sídlo v blízkosti výroben OZE, čímž dochází k naplnění požadavku účinné kontroly. Hlavním účelem SOZE nesmí být finanční zisk.

Vyhláškou o poplatcích za užívání systému je nadto upravena sleva na distribuci pro SOZE. Pro lokální SOZE je distribuční poplatek snížen o 57 %, pro regionální SOZE pak o 28 % nebo 64 %. Výše slevy se liší v závislosti na úrovni sítě (zdroj).

Sleva pro lokální nebo regionální energetická společenství je odůvodněna tím, že sdílení elektrické energie probíhá na krátké vzdálenosti a nedochází tak k plnému využití a zatížení rozvodné soustavy. EEG jsou nadto osvobozeny od daně z elektřiny a poplatku na podporu OZE (zdroj).

Specifikum posledního jmenovaného typu (OES) spočívá v tom, že na rozdíl od SOZE je oprávněno vyrábět, skladovat a spotřebovávat pouze elektrickou energii. OES však neomezuje členství nebo sdílení elektřiny a sdílení tak může probíhat na území celého Rakouska.

Rozvoj komunitní energetiky Rakousko rozdělilo na etapy

Klíčovým aspektem rakouského systému implementace KE, který stojí za zmínku, je rozfázování vzniku energetických společenství do jednotlivých etap. V praxi tak nejdříve vznikají jednodušší druhy společenství a až „později ty složitější se zapojením většího množství zdrojů na vyšších napěťových hladinách elektrizační soustavy. Od podzimu 2023 bude možné provozovat energetické společenství napříč různými provozovateli distribuční sítě. Od počátku roku 2024 by pak mělo být umožněno, aby jeden odběratel (např. domácnost) byl účastníkem několika energetických společenství.“ (Outlook komunitní energetiky v Evropě, 2023). Do budoucna se Rakousko zaměří na rozšiřování komplexnějších a rozsáhlejších projektů energetických komunit

Se založením komunity pomůže koordinační centrum

Rakousko již před schválením předmětné legislativy založilo Rakouskou koordinační kancelář pro energetická společenství. Jedná se o koordinační centrum zajišťující informační a poradenský servis, obdobná existují i v Irsku, Skotsku, Dánsku a Španělsku. Na webových stránkách centra naleznete také mapu obou typů energetických komunit v Rakousku. Jde o další nástroj energetické transformace, kterým by se Česko mohlo inspirovat. 

Rakousko se právoplatně označuje za lídra v komunitní energetice. Česká republika se může v mnohém inspirovat. Energetický zákon pozitivně motivuje společenství lokálně vyrábět a spotřebovávat elektřinu mj. se slevou z distribučního poplatku. Tu v novele Lex OZE II nenajdeme, ale mohl by jí v nové tarifní struktuře nastavit Energetický regulační úřad. Inspirativním prvkem je i zavedení komplexního poradenství pro zájemce o komunitní energetiku. 

Umíte německy? Podívejte se na komunitu OurPower

Čtěte dále:

Autorka: Hana Martínková, Frank Bold Advokáti 

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz