DomůO násČlenstvíČlánky

Členství v Unii komunitní energetiky

Členem Unie komunitní energetiky se může stát každá právnická osoba s výjimkou politické strany a hnutí, která podporuje cíle a účel UKEN.

Nabízíme vám dvě úrovně členství a patronáž. Členství se kromě výše příspěvku liší množstvím výhod, kterých budete moci využívat a možnostmi vašeho zapojení. Jako Patron Unie si míru své účasti na chodu Unie volíte sám, věnujeme vám však přednostní a individuální péči.

Přidejte se k nám

Naši členové nám důvěřují, protože máme dlouholeté zkušenosti s prosazováním pozitivních změn. Jaké členství si vyberete vy? Podrobnosti o členstvích naleznete zde.

Základní členství

Zvolte si vyvážený poměr informací, vlivu a zapojení do běžného chodu Unie.

od 1 000 Kč / rok

*v závislosti na velikosti a typu člena

čtvrtletní infoservis

účast v pracovních skupinách

přístup k odborným výstupům

Více o členství
Rozšířené členství

Zapojte se do strategického řízení a určujte priority Unie.

od 10 000 Kč / rok

*v závislosti na velikosti a typu člena

strategické řízení Unie

možnost stát se členem Rady

účast na členských schůzích

Více o členství
Patron

Staňte se dobrou duší a garantem UKEN. Míra zapojení a publicity zůstává pouze na Vás.

individuálně / rok

spoluutváření značky UKEN

individuální přístup

Více o členství

Záleží nám na každém členovi

Proto vás všechny pravidelně informujeme o aktuálním dění v Unii a vývoji v legislativě i dotacích.

Typ členství si volíte nejvíce jednou ročně, poplatek za členství je proto nutné uhradit po schválení přihlášky v plné výši. Pro rok 2022 platí ceny uvedené níže.

Definice velikosti podniku se řídí Doporučením EU 2003/361/ES.

Základní členství

Projděte si přehled práv a povinností základního člena UKEN. Záleží na vás, zda vždy využijete všechny možnosti nebo si vyberete podle vašich aktuálních potřeb.

Přehled příspěvků

Obec (do 1 000 obyvatel)

1 000 Kč

Obec (1-10 tisíc obyvatel)

5 000 Kč

Obec (10-50 tisíc obyvatel)

10 000 Kč

Obec (50-100 tisíc obyvatel)

15 000 Kč

Obec (nad 100 tisíc obyvatel) nebo kraj

20 000 Kč

Mikropodnik

7 500 Kč

Malý podnik

10 000 Kč

Střední a velký podnik

20 000 Kč

Ostatní instituce (vzdělávací, příspěvkové organizace)

10 000 Kč

Neziskové subjekty (zájmová sdružení, spolky)

5 000 Kč

Práva základního členství

Účast na jednání pracovních skupin a spolupráce na jejích výstupech

Čtvrtletní infoservis o činnosti Unie a měsíční z oblasti komunitní energetiky (newsletter)

Účast na čtvrtletní informační schůzi pro všechny členy Unie (online hovor)

Propagace ve vybraných materiálech, včetně uvedení loga na webových stránkách UKEN

Přístup ke všem odborným výstupům Unie

Možnost využít marketingového partnerství na akcích Unie (umístění promo materiálů na akcích Unie)

Vstup a aktivní účast v online diskusním fóru Unie

Nákup odborných publikací Unie za zvýhodněných podmínek

Rozšířené členství

Rozšířené členství vám nabízí řadu příležitostí. Oproti základnímu členství máte právo zapojit se do strategického směřování Unie a stát se členem Rady.

Přehled příspěvků

Obec (do 1 000 obyvatel)

2 000 Kč

Obec (1-10 tisíc obyvatel)

10 000 Kč

Obec (10-50 tisíc obyvatel)

20 000 Kč

Obec (50-100 tisíc obyvatel)

30 000 Kč

Obec (nad 100 tisíc obyvatel) nebo kraj

40 000 Kč

Mikropodnik

15 000 Kč

Malý podnik

20 000 Kč

Střední a velký podnik

40 000 Kč

Ostatní instituce (vzdělávací, příspěvkové organizace)

20 000 Kč

Neziskové subjekty (zájmová sdružení, spolky)

10 000 Kč

Práva rozšířeného členství

Všechna práva uvedená u základního členství a navíc

Účast na jednáních členské schůze

Volit členy Rady a být volen jako volený člen Rady

Předkládat podněty a připomínky k činnosti Unie

Přednostní účast na kapacitně omezených akcích, workshopů a konferencí pořádaných Unií

Účast na akcích určených pouze pro rozšířené členy Unie a podílet se aktivně na jejich programu

Přednostní propagace značky ve všech výstupech a kanálech Unie

Možnost zastupovat Unii v médiích

Patron Unie

Patronem Unie komunitní energetiky se může stát fyzická i právnická osoba. Jako patron pomáháte utvářet naši značku, věnujeme vám individuální péči a benefity nastavujeme společně podle vašich požadavků. Tomu odpovídá i výše příspěvku.

Patroni jsou exkluzivní klub, přijímáme jich ročně omezené množství a dbáme na jejich rozdílnost (např. patronem nemohou být dvě firmy ze stejného oboru podnikání).

Povinnosti členů Unie komunitní energetiky

Povinnosti jsou pro všechny členy stejné – dodržovat všechna pravidla a vnitřní dohody Unie a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu s jejími cíli a uhradit členský příspěvek.

Ještě nejste rozhodnutí?
Zůstaňme v kontaktu.

Přihlaste se k odběru novinek. Nebojte, posíláme jen důležité e-maily.
Anebo sledujte dění v UKEN na našich sociálních sítích.

Děkujeme, váš odběr jsme přijali.
Prosíme zadejte platnou e-mailovou adresu.