DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

Členství v Unii komunitní energetiky

Členem Unie komunitní energetiky se může stát každá právnická osoba s výjimkou politické strany a hnutí, která podporuje cíle a účel UKEN.

Nabízíme vám dvě úrovně členství a partnerství. Členství se kromě výše příspěvku liší množstvím výhod, kterých budete moci využívat a možnostmi vašeho zapojení. Jako partner Unie si míru své účasti na chodu Unie volíte sám, věnujeme vám však přednostní a individuální péči.

Přidejte se k nám

Naši členové nám důvěřují, protože máme dlouholeté zkušenosti s prosazováním pozitivních změn. Jaké členství si vyberete vy? Podrobnosti o členstvích naleznete zde.

Základní členství

Zvolte si vyvážený poměr informací, vlivu a zapojení do běžného chodu Unie.

od 3 500 Kč / rok

*v závislosti na velikosti a typu člena

čtvrtletní infoservis

účast v pracovních skupinách

přístup k odborným výstupům

Více o členství
Rozšířené členství

Zapojte se do strategického řízení a určujte priority Unie.

od 7 000 Kč / rok

*v závislosti na velikosti a typu člena

strategické řízení Unie

možnost stát se členem Rady

účast na členských schůzích

Více o členství
Partner

Staňte se dobrou duší a garantem UKEN. Míra zapojení a publicity zůstává pouze na Vás.

individuálně / rok

spoluutváření značky UKEN

individuální přístup

Více o členství

Záleží nám na každém členovi

Proto vás všechny pravidelně informujeme o aktuálním dění v Unii a vývoji v legislativě i dotacích.

Typ členství si volíte nejvíce jednou ročně, poplatek za členství je proto nutné uhradit po schválení přihlášky v plné výši. Zúčtovací období trvá jeden rok a začíná vždy 1. 4. daného kalendářního roku.

Při vzniku členství v průběhu zúčtovacího období je subjektu vyměřen členský příspěvek poměrně za každé uplynulé čtvrtletní období v rámci zúčtovacího období.

Definice velikosti podniku se řídí Doporučením EU 2003/361/ES.

Základní členství

Projděte si přehled práv a povinností základního člena UKEN. Záleží na vás, zda vždy využijete všechny možnosti nebo si vyberete podle vašich aktuálních potřeb.

Přehled příspěvků

Obec (do 1 000 obyvatel)

3 500 Kč

Obec (1-10 tisíc obyvatel)

5 000 Kč

Obec (10-50 tisíc obyvatel)

10 000 Kč

Obec (50-100 tisíc obyvatel)

18 000 Kč

Obec (nad 100 tisíc obyvatel) nebo kraj

24 000 Kč

Drobný (mikro podnik, do 10 zaměstnanců a 50 mil. Kč ročního obratu)

10 000 Kč

Malý podnik (do 50 zaměstnanců a 250 mil. Kč ročního obratu)

20 000 Kč

Střední a velký podnik (nad 50 zaměstnanců a 250 mil. Kč ročního obratu)

30 000 Kč

Organizace / instituce 100% vlastněné nebo zřizované obcí / krajem

10 000 Kč

Asociace / sdružení s obratem do 1 mil. Kč

Asociace / sdružení s obratem do 5 mil. Kč

Asociace / sdružení s obratem do 10 mil. Kč

Asociace / sdružení s obratem nad 10 mil. Kč

Vzdělávací a výzkumné instituce

Energetické společenství (v Evidenci ERÚ)

5 000 Kč

7 500 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

Práva základního členství

Účast na jednání pracovních skupin a spolupráce na jejích výstupech

Čtvrtletní infoservis o činnosti Unie a měsíční z oblasti komunitní energetiky (newsletter)

Účast na čtvrtletní informační schůzi pro všechny členy Unie (online hovor)

Propagace ve vybraných materiálech, včetně uvedení loga na webových stránkách UKEN

Přístup ke všem odborným výstupům Unie

Možnost využít marketingového partnerství na akcích Unie (umístění promo materiálů na akcích Unie)

Vstup a aktivní účast v online diskusním fóru Unie

Nákup odborných publikací Unie za zvýhodněných podmínek

Rozšířené členství

Rozšířené členství vám nabízí řadu příležitostí. Oproti základnímu členství máte právo zapojit se do strategického směřování Unie a stát se členem Rady.

Přehled příspěvků

Obec (do 1 000 obyvatel)

7 000 Kč

Obec (1-10 tisíc obyvatel)

10 000 Kč

Obec (10-50 tisíc obyvatel)

20 000 Kč

Obec (50-100 tisíc obyvatel)

36 000 Kč

Obec (nad 100 tisíc obyvatel) nebo kraj

48 000 Kč

Drobný (mikro podnik, do 10 zaměstnanců a 50 mil. Kč ročního obratu)

20 000 Kč

Malý podnik (do 50 zaměstnanců a 250 mil. Kč ročního obratu)

40 000 Kč

Střední a velký podnik (nad 50 zaměstnanců a 250 mil. Kč ročního obratu)

60 000 Kč

Organizace / instituce 100% vlastněné nebo zřizované obcí / krajem

20 000 Kč

Asociace / sdružení s obratem do 1 mil. Kč

Asociace / sdružení s obratem do 5 mil. Kč

Asociace / sdružení s obratem do 10 mil. Kč

Asociace / sdružení s obratem nad 10 mil. Kč

Vzdělávací a výzkumné instituce

Energetické společenství (v Evidenci ERÚ)

10 000 Kč

15 000 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

Práva rozšířeného členství

Všechna práva uvedená u základního členství a navíc

Účast na jednáních členské schůze

Volit členy Rady a být volen jako volený člen Rady

Předkládat podněty a připomínky k činnosti Unie

Přednostní účast na kapacitně omezených akcích, workshopů a konferencí pořádaných Unií

Účast na akcích určených pouze pro rozšířené členy Unie a podílet se aktivně na jejich programu

Přednostní propagace značky ve výstupech a kanálech Unie

Možnost zastupovat Unii v médiích

Partner Unie

Partnerem Unie komunitní energetiky se může stát fyzická i právnická osoba. Jako partner pomáháte utvářet naši značku, věnujeme vám individuální péči a benefity nastavujeme společně podle vašich požadavků. Tomu odpovídá i výše příspěvku.

Partneři jsou exkluzivní klub, přijímáme jich ročně omezené množství a dbáme na jejich rozdílnost (např. patronem nemohou být dvě firmy ze stejného oboru podnikání).

Povinnosti členů Unie komunitní energetiky

Povinnosti jsou pro všechny členy stejné – dodržovat všechna pravidla a vnitřní dohody Unie a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu s jejími cíli a uhradit členský příspěvek.

Přihlaste se k odběru novinek

Nebojte, posíláme jen důležité e-maily.
Anebo sledujte dění v UKEN na našich sociálních sítích.

Děkujeme, váš odběr jsme přijali.
Prosíme zadejte platnou e-mailovou adresu.