DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

14. 12. 2022

Pořízení FVE do 50 KW bude snadnější. O to těžší může být její připojení

14. 12. 2022,Brno – Poslanecká sněmovna ve třetím čtení ve středu 14. 12. 2022 schválila novelu energetického a stavebního zákona. Obě změny usnadní instalace fotovoltaických elektráren (FVE) a příhodně doplní vyhlášku Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o pravidlech trhu s elektřinou, která od 1. ledna 2023 umožní sdílení v bytových domech. Díky těmto předpisům bude instalace a využívání FVE na různých typech budov jednodušší a přístupná širší skupině obyvatel. Novela by mohla být účinná již od března 2023.

Novela energetického zákona zvýší hranici instalovaného výkonu pro pořízení licence ERÚ na výrobu elektřiny a odbornou způsobilost na 50 kW a stejný limit obsahuje i novela stavebního zákona. V současnosti je hranice pro vyřízení licence na výrobu elektřiny stanovena na 10 kW, na odbornou způsobilost na 20 kW a pro stavební povolení rovněž nad 20 kW.

“Malé obnovitelné zdroje na budovách obcí, škol nebo bytových domů teď bude možné stavět bez licence, bez nutnosti shánět odpovědného zástupce a měsíčně podávat zprávy operátorovi trhu s elektřinou (OTE). Společně s nedávno ustanoveným sdílením elektřiny v bytových domech se konečně narovnávají podmínky mezi lidmi v bytových domech a v rodinných domech, ty rovněž nezatěžujeme licenčním řízením.” Upozornil Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí DUHA a vedoucí dotační pracovní skupiny Unie komunitní energetiky (UKEN).

Ondřej Pašek

O stavební povolení nově nebudete muset žádat, pokud se jedná o celkový instalovaný výkon 50 kW, pokud FVE nezasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo mění její účel. UKEN vítá i odstranění omezujícího ustanovení o tom, že úlevy v oblasti stavebního povolování se budou vztahovat jen na výrobny, které jsou součástí stavby. V praxi by to totiž vylučovalo, aby si vlastník výrobny například pronajímal cizí střechu a instaloval na ní fotovoltaické panely, což by komplikovalo rozvoj komunitní energetiky.

V novele naopak zůstalo vágní ustanovení pro výrobny do 50 kW, které jim ukládá splnit požadavky, které vyhláškou stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu. Není přitom jasné, jaké požadavky to budou. Opět se jedná o potenciální ohrožení praktické použitelnosti novely, ať už pro bytové domy nebo pro budoucí energetická společenství.

Velké riziko pro energetickou soběstačnost a nezávislost nejen bytových domů UKEN spatřuje ve volné kapacitě sítě, o které včera informovala mj. Česká televize. Unie již v souvislosti s “komunitní novelou” připravila návrh na posílené zveřejňování dat o kapacitě sítě, aby se posílila transparentnost procesu připojování nových zdrojů.

“Požadavek na vyšší transparentnost připojování výroben má významný potenciál zlepšit “kulturu připojování” v ČR. Je sice pravdou, že problémy s nedostatky kapacity distribuční sítě neodstraní, ale alespoň pomůže postavit najisto, kdy tu jde o skutečný technický problém, a kdy jen o blokování soustavy ze strany provozovatelů distribuční soustavy, kteří tím mohou chránit vlastní zájmy.” Hodnotí situaci s připojováním Eliška Beranová, právnička Frank Bold a vedoucí legislativní pracovní skupiny UKEN.

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz