DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

21. 11. 2022

Plánovaná a dobře organizovaná výstavba je základem každé společnosti

Tomáš Kadeřábek je ředitelem Asociace developerů, která vznikla v roce 2015 s cílem otevřeně diskutovat problémy v územním rozvoji a podpořit roli developerů v udržitelném rozvoji krajiny a měst. V oblasti developmentu se pohybuje už od roku 1993 a řídil celou řadu developerských projektů.

V současnosti působí jako nezávislý expert ve společnosti TRESS Real Estate, s.r.o., kterou spoluvlastní. V Unii komunitní energetiky je jedním z pěti členů Rady a podílí se na utváření strategického směřování UKEN.

Tomáš Kadeřábek

Ředitelem Asociace developerů jste už od jejího založení v roce 2015, proč jste se takové profesní sdružení rozhodli založit?

Na založení entity podporující činnost developerských firem jsem zdaleka nepomýšlel sám. Asociaci založila skupina developerů s cílem zlepšit pověst naší branže ve společnosti. Mě přizvali jako ředitele. Nad vznikem organizace jsme uvažovali poměrně dlouho, už od počátku nového tisíciletí, ale vlivem krize v letech 2008 - 2013 jsme založení odložili až na rok 2015. Hlavním důvodem vzniku bylo jakési negativní vnímání developerské činnosti.

V minulosti se totiž několikrát stalo, že se vůči developerům negativně vymezovala část politické sféry, což mělo stejně nepříjemný vliv na vnímání naší činnosti u veřejnosti. Potažmo to negativně ovlivňovalo také vnímání výstavby jako takové.

Cílem našeho sdružení je proto podpořit developerskou profesi vůči veřejnosti a zlepšit podmínky, za kterých se tato činnost provádí.

Chceme klidně a objektivně vysvětlovat, že plánovaná a dobře organizovaná výstavba je základem každé společnosti.

Co považujete v oblasti developmentu za nejdůležitější?

Jelikož sama asociace nestaví vlastní projekty, je jedním z našich hlavních cílů zlepšení postavení developmentu ve společnosti. Klademe proto velký důraz na etiku podnikání. Každý člen asociace se musí zavázat k plnění Etického kodexu. Máme zřízenou i Etickou komisi, která na dodržování kodexu dohlíží a na základě jeho porušení může člena vyloučit. Jednoduše se snažíme přispívat k celkové kultuře naší profese prostřednictvím nastavení obecných standardů v našem podnikání v závislosti dobré praxi. .

Co motivovalo Asociaci Developerů, aby se stala zákládajícím členem Unie komunitní energetiky? 

Již delší dobu je zřejmé, že energie budou hrát stále větší roli v rozvoji měst a obcí. Developerské firmy jsou z titulu svého podnikání v důležité pozici ohledně nastavení energetických konceptů ve svých projektech. 

Energetika je odvětví, které se nyní zásadně a rychle proměňuje. Proto je velmi důležité zajistit maximální přenos know-how a zkušeností mezi všemi jeho aktéry. Přivítali jsme proto myšlenku založení UKEN a rozhodli se stát jedním ze zakládajících členů.

Proč je komunitní energetika pro developery atraktivní? Existují nějaké výhody, které developer může v implementaci energetické infrastruktury do projektu pro sebe nalézt?

Správně vyřešená energetická koncepce daného projektu je, jak tomu sám říkám, typický případ win-win-win situace. Je to dobré pro koncového uživatele, protože dostane v danou chvíli nejlepší/nejlevnější možné řešení. Je to dobré pro stát či obec, protože energetiku není třeba zajišťovat na vyšší úrovni. A nakonec je to dobré i pro developera, protože o jeho projekt bude větší zájem. 

Vlastně je s podivem, že to už dávno není zavedený systém.

Pomineme-li absenci legislativy pro komunitní energetiku, co považujete za největší překážku v developmentu (nejen) komunitních projektů či projektů využívajících vlastní zelenou energetickou infrastrukturu? 

Dobře fungující komunitní energetika je poměrně složitě fungující systém – je v něm mnoho aktérů s různými možnostmi a zájmy. To všechno je třeba sladit v jeden funkční celek. A to si vyžádá určitý čas. Nicméně vzhledem k tomu, že všichni zmiňovaní aktéři mají společný zájem, takříkajíc plují na jedné lodi, jsem v tomto smyslu optimistou.

Jakou roli v tom podle vás hrají např. ESG standardy nebo elektromobilita?

V současnosti je rovněž důležité, že ESG koncept je dnes již nedílnou součástí uvažování o každé stavbě, i když samotné plnění konkrétních ESG kritérií se podle mého názoru bude ještě nějaký čas vyvíjet.

Elektromobilita je fenomén doby a stane se jistě jedním z hlavních důvodů rychlého zavedení komunitní energetiky. Vždyť jen představa, že si svoje auta budeme moci dobíjet u každého domu s fotovoltaikou na střeše, je krásná.

Tomáš Kadeřábek na zahájení Unie komunitní energetiky.

Zatím se situace vyvíjí tak, že startovačem komunitní energetiky v Česku budou města a obce. Co jim jako developeři můžete nabídnout a co od nich naopak potřebujete k hladké spolupráci? 

Myslím, že startovačem budou jak města a obce, tak i jednotlivé developerské projekty. Obojí může probíhat paralelně vedle sebe. Zajímavou možností, na kterou by se obce měly začít připravovat, je situace, kdy jednotlivé developerské projekty mohou komunitní energetiku poskytovat obcím v rámci dnes už běžné spolupráce jako svoje plnění vůči obci v rámci smluv o spolupráci

Dovedu si představit, že developer v rámci svého projektu postaví i fotovoltaickou elektrárnu, která bude kapacitně přesahovat potřebu jeho projektu a rozdíl poskytne obci. Konceptů může být celá řada.

Setkáváte se v praxi s poptávkou po komunitní energetice nebo obecně s poptávkou po výrobě vlastní energie z obnovitelných zdrojů? 

Téma komunitní energetiky je poměrně nové a klienti se s ním teprve seznamují. Převládá zatím poptávka po vlastní výrobě. Předpokládám, že se to v relativně krátké době změní.

Častým argumentem pro komunitní energetiku jsou především v poslední době drahé ceny energií a možnost zapojení nízkopříjmových skupin obyvatel. Je to něco, co je pro Asociaci developerů také atraktivní, případně z jakého důvodu? 

Drahé energie se týkají všech. Komunitní energetika pomáhá tento problém řešit. Z pohledu developerských projektů je hlavní úspora na provozních nákladech a tím větší atraktivita daného projektu.

Máte v hlavě projekt zahrnující prvky komunitní energetiky, který byste chtěl realizovat? 

Ano, mám několik nápadů, ale všechny jsou zatím tajné 😊

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz