DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

6. 12. 2022

Výroba a spotřeba elektřiny v bytových domech bude od 1. ledna jednodušší

Vlastní elektřinu si od 1.ledna 2023 budou moci vyrábět a spotřebovávat přímo obyvatele bytů. Energetický regulační úřad (ERÚ) v úterý 6. 12. schválil novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která usnadní distribuci elektřiny v rámci bytových domů. Zapojení do komunity v bytovém domě je dobrovolné, náklady na instalaci průběhového měření typu B hradí provozovatel distribuční soustavy a postará se i o výpočty, sběr a zpracování dat.

Podle stávající právní úpravy mohou bytové domy využívat elektřinu, např. z fotovoltaických panelů na střeše, pouze pro společné prostory, nebo sdružit všechny byty do jednoho odběrného místa. Při sdružení odběrných míst přitom zákazníci přijdou o část svých práv. Nemohou si např. zvolit rozdílné dodavatele elektřiny. Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou ale umožní její sdílení do všech bytů, které o to budou mít zájem, bez sdružení odběrného místa. Sdílení elektřiny vyhláška umožní v rámci bytového domu s jedním vchodem.

“Novela vyhlášky ERÚ je prvním krokem ke komunitní energetice, na kterou v Česku čekáme už pár let. Obyvatelům bytových domů konečně poskytne příležitost proaktivně řešit svou výrobu a spotřebu elektřiny. Nyní je důležité, aby Parlament urychleně schválil i novelu energetického zákona, která posune hranici pro licenci na výrobu elektřiny z 10 kW na 50 kW.” Doplňuje Eliška Beranová, právnička Frank Bold a vedoucí legislativní pracovní skupiny Unie komunitní energetiky (UKEN).

Představení návodu, jak realizovat sdílení z FVE na bytovém domě.

Stáhněte si manuál Jak na společnou fotovoltaiku na bytovém domě.

Model sdílení a rozúčtování elektřiny

Vyrobenou elektřinu si obyvatelé zapojení do společné výroby as potřeby mohou rozdělit prostřednictvím předem dohodnutých podílů (tzv. alokační klíč).  V případě, že elektrárna nevyrobí dostatek energie, budou celý bytový dům i jednotlivé byty nadále připojení k veřejné distribuční soustavě a odebírat z ní elektřinu od svého obchodníka.

Pro vyúčtování elektřiny bude nutná instalace průběhového měření typu B. To na své náklady provede provozovatel distribuční soustavy. Zároveň odpovídá i za výpočty, sběr a zpracování dat tak, aby si zákazník mohl tato data zkontrolovat, např. na faktuře. Lidé zapojení do sdílení elektřiny v bytovém domě díky tomu uvidí, kolik vlastní výrobou ušetřili na spotřebě elektřiny ze sítě.

“Možnost využití elektřiny vyrobené z FVE na střechách bytových domů ve společných prostorách i v jednotlivých bytech, je téma, které mezi družstvy a společenstvími vlastníků zní v posledním roce velmi hlasitě. Je to cesta, jak se zbavit nechtěných přetoků přebytečné energie do distribuční sítě. Výrazně se zvýší efektivita a návratnost investic do FVE. SČMBD tuto aktivitu vítá a podporuje. Očekáváme, že dotčené orgány v návaznosti na nová pravidla zareagují nabídkou cílené dotační podpory, která bude ještě výrazněji motivovat uživatele a vlastníky bytových domů k realizaci těchto „nových“ technologií.” Reaguje na novelu vyhlášky Martin Hanák, ředitel metodického odboru Sdružení českých a moravských bytových domů (SČMBD).

Návaznost na projednávané novely energetického zákona

V současnosti se projednávají dvě novely, které mohou mít další pozitivní vliv na decentralizaci výrobu elektřiny nejen u bytových domů. První z nich je novela posouvající hranici pro licenci na výrobu elektřiny nainstalovaný výkon z 10 kW na 50 kW. Zde předpokládáme, že účinnost nabude přibližně v březnu 2023 a doporučujeme do té doby výrobnu nepřipojovat, pokud je to možné. Vyhnete se procesu vyřizování licence, a hlavně vykazování výroby operátorovi trhu s elektřinou. Část projektu ale můžete řešit předem, např. plánování prací, smlouvu o připojení nebo zisk podpory od členů SVJ, pouze se samotnou realizací a připojením elektrárny vyčkejte do doby účinnosti novely energetického zákona.

Druhá novela se vztahuje ke komunitní energetice, která umožní rozšíření sdílení mezi více bytovými domy a dalšími subjekty – ať už malými podniky, obecními budovami nebo rodinnými domy.

Pro zájemce o téma doporučujeme článek od ERÚ Instalace solární elektrárny bude konečně dávat smysl i u bytového domu.

Doporučujeme

Jedna z povinností provozovatele distribuční sítě, kterou zavádí výše uvedená novela, je přidělení tzv. výrobní EAN i výrobnám bez licence na výrobu elektřiny. Pro majitele malých výroben z obnovitelných zdrojů (typicky fotovoltaické panely) tak bude prodej přebytků elektřiny výhodnější a jednodušší.

Stáhněte si návod, jak sdílet elektřinu v bytovém domě

V Unii komunitní energetiky jsme v dubnu 2023 vydali manuál Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů. Zabývá se technickými, ekonomickými, právními i společenskými aspekty sdílení elektřiny v bytových domech podle novelizované vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o Pravidlech trhu s elektřinou, která je účinná od 1.ledna 2023. Ambicí manuálu je poskytnout čtenářům praktický návod, jak fotovoltaiku realizovat a úspěšně provozovat.

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz