DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

10. 11. 2022

Městská energetická společnost pomůže rozvoji komunitní energetiky v obci

Jednou z cest řešení energetické krize na úrovni komunální politiky je snaha o energetickou soběstačnost. Současná krize vyvolala u obcí zájem řešit svou energetickou situaci, a to zejména z důvodu vysokých cen za dodávky elektřiny.

Získání alespoň částečné energetické samostatnosti je dnes víc než možné, neboť roste podpora instalací obnovitelných zdrojů energie. Pro obce je jedním z kroků k posílení své energetické soběstačnosti založení městské energetické společnosti. O jejím založení, popřípadě zřízení, rozhoduje zastupitelstvo obce, a proto mluvíme o komunální nebo městské energetice. Vznik městské energetické společnosti je prvním krokem k jejímu nastartování.

Jak vypadá vznik energetické společnosti v praxi?

Obec se rozhodne vybudovat například fotovoltaické elektrárny (FVE) a jejich panely umístí na střechy budov, které vlastní nebo spravuje. Může je vystavět i na objektech, které nejsou v jejím vlastnictví, v takovém případě je však nutné užívání střech s vlastníky budov smluvně zajistit. Obec se tak stane vlastníkem všech instalovaných FVE, s čímž se kromě úspor nákladů za elektřinu pojí také množství administrativní práce, zejména ve vztahu k povinnostem spojeným s držením licence na výrobu elektřiny.

Obce může taková administrativní zátěž odradit od samotného záměru fotovoltaickou elektrárnu vybudovat, a proto se zde nabízí řešení převést provoz a správu FVE (případně i její vlastnictví) na samostatný subjekt - městskou energetickou společnost.

Městská energetická společnost bude jako provozovatel fotovoltaických elektráren i držitelem licence na výrobu elektřiny. Může mít různé právní formy, nejčastěji se bude jednat o příspěvkové organizace, o společnosti s ručením omezeným nebo o akciové společnosti. Ve všech případech si nad nimi obec zachovává větší či menší míru kontroly, nicméně důležité je pro ni to, že o otázkách spojených s provozem a správou FVE nadále rozhoduje společnost sama.

Pokud by obec městskou energetickou společnost nezřídila, muselo by o každé záležitosti hlasovat a rozhodovat zastupitelstvo. Provoz a správa FVE by tak nebyla efektivní a městská energetika by byla zcela závislá na politické vůli.

Stáhněte si návod Jak na solární elektrárny v obci. Jedním z prvních kroků je zjištění energetické bilance obce. U větších měst se vyplatí vést dlouhodobý a aktuální přehled výroby a spotřeby energie. O to se právě může starat městská energetická společnost.

Založení městské energetické společnosti ale přináší obcím další možnosti, jak rozvíjet komunální energetiku a zároveň snížit svou administrativní zátěž. Společnost může vyhledávat nové lokality pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v obci, samostatně žádat o úvěr či o dotaci na tento rozvoj a také samostatně právně jednat, typicky při uzavírání smluv.

Takovým způsobem může i zajišťovat společný nákup elektřiny pro všechny objekty pod správou obce a celkově tak koordinovat městskou energetiku. Městská energetická společnost dále může sbírat a vyhodnocovat data o nakládání s energiemi v daných objektech pod správou obce, díky čemuž lze například lépe nastavit úsporná opatření. V neposlední řadě mohou tyto společnosti poskytovat konzultace svým občanům v oblasti energetiky a pořádat vzdělávací akce na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Energetická společnost se vám vyplatí v řadě ohledů. Díky přehledu o energetické bilanci budete vědět, kde máte největší potenciál vlastní výroby a spotřeby energie. Projekty FVE si budete moci chystat rychle na míru a získáte tak výhodu při žádání o dotace. Z praxe víme, že obce mají často problém si včas nachystat všechny podklady, aby stihly termín výzvy.

Obecní energetiku řeší v Německu, Rakousku i Česku

Městské energetické společnosti fungují v celé Evropě, např. společnost Berliner Stadtwerke v Berlíně či společnost Wien Energie ve Vídni. Pro další příklady ale nemusíme daleko, o rozvoj pražské decentralizované sítě fotovoltaických elektráren se stará Pražské společenství obnovitelné energie a v Brně dostala za úkol rozvíjet fotovoltaické elektrárny městská energetická společnost SAKO Brno, a.s. Obdobné projekty vznikají v řadě menších i větších měst, tak proč to nezkusit i u vás?

 Autorka: Magdaléna Doležalová, Frank Bold Advokáti

Frank Bold Advokáti

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz