DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

8. 2. 2023

Komunitní energetika - cesta k energetické soběstačnosti a nezávislosti

Komunitní energetika je rozvíjejícím se perspektivním odvětvím s řadou výhod i překážek. Česká republika v jejím rozvoji zaspala, a tak se u nás potýkáme zatím předně s těmi bariérami. S dobrými zákony, investicemi do rozvoje lidských kapacit a distribuční sítě má však obrovský potenciál podpořit energetickou nezávislost a soběstačnost českých občanů.

Pod pojmem komunitní energetika se skrývá sdílené úsilí lokálních aktérů ušetřit na energiích a zároveň podpořit rozvoj čisté energie. Může se jednat o sousedy, obecní samosprávu či místní podnikatele, kteří společnými silami a zdroji vybudují jednu nebo více výroben energie. Vyrobenou elektřinu si mezi sebou následně sdílí prostřednictvím veřejné distribuční sítě.

Jedna z pozemních FVE instalací německého energetického družstva EGIS. Celkový instalovaný výkon činí 1MWp. Ročně ušetří 600 tun oxidu uhličitého.

Energetická společenství se ale mohou podílet na řadě dalších činností, na distribuci, dodávkách, agregaci, či uskladňování (akumulaci) elektrické energie. Nebo se mohou věnovat aktivitám směřujícím k rozvoji energetické komunity a investovat do nových výroben nebo prostřednictvím vlastního fondu přispívat na renovaci domů svých spoluobčanů nebo obecních budov.

Vznik zdola, podpora shora

Energetické komunity začaly vznikat zespodu, díky nadšení a odhodlání místních obyvatel. V souladu se svými závazky dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a demokratizovat a decentralizovat energetický systém, se evropské státy rozhodly tyto aktivity podporovat.

Státy EU tak přistoupily k legislativním změnám, díky nimž mají státy povinnost umožnit svým občanům zakládat energetická společenství jako běžné právnické osoby. Ty nesmějí být nijak diskriminovány oproti jiným účastníkům trhu s elektřinou a mají být ušetřeny nadměrné administrativy.

Evropská pravidla však stanovují také omezení energetických společenství, například v oblasti podnikání (hlavním cílem není tvorba zisku), nebo toho, kdo může mít v dané komunitě rozhodující slovo. Těmito omezeními má dojít k naplnění jejich hlavního smyslu, tedy podpoře místního společenství a demokratizace energetiky.

Řada výhod, ještě více překážek

Komunitní energetika má mnoho výhod pro samosprávy, pro podniky, ale především pro  jednotlivce. Přináší decentralizaci, demokratizaci a dekarbonizaci trhu s elektřinou, což se příznivě projevuje na ceně a dostupnosti energie. Díky tomu, že jsou lidí více soběstační, jsou méně závislí na cenách velkých hráčů a mezinárodních konfliktech.

Moderní energetický systém charakterizujeme 4D.

Z komunitní energetiky těží i samotné regiony. Vytváří pracovní místa a díky zapojení občanů přináší i podporu komunitního života a pocitu sounáležitosti. Každý jednotlivec, který se do projektu zapojí, pak může čekat levnější složenky za energie, ale i možnost podílet se na rozhodování o směřování komunity.

Výraznému rozvoji komunitní energetiky bohužel stále brání několik překážek. Kromě výrazné nároky na časové i odborné kapacity lídrů komunit se jedná také kapacitu distribučních sítí. Jejich odstranění vyžaduje jak technický rozvoj a využívání softwarových řešení (digitalizace), tak i změny legislativy.

A jak je na tom ČR?

Česká republika v rozvoji komunitní energetiky zaspala. Společenství u nás vznikají mimo oficiální definici, protože zatím neexistuje, a nevztahují se na ně tedy žádná zvláštní práva či povinnosti. Sdílení elektřiny prostřednictvím veřejné distribuční sítě zatím není možné a výhody vlastní výrobny elektřiny limituje také tzv. fázové měření.

Podle nedávné studie nezávislé expertní organizace EGÚ mají obecní obnovitelné zdroje potenciál pokrýt téměř 80 % spotřeby všech domácností. Současná krize navíc ukázala, že energetická závislost nás činí bezbrannými proti náhlým cenovým výkyvům a místní trh s energiemi by tak z větší rozmanitosti jednoznačně těžil. Podmínkou jsou kvalitně upravená práva a povinnosti energetických společenství ve vztahu k ostatním aktérům na trhu.

Příkladem dobré praxe v ČR jsou soběstačné Kněžice v čele se starostou Milanem Kazdou, který je zároveň členem Rady UKEN. Nebo obec Modrá, kde už několik let investují do fotovoltaických elektráren na obecních střechách. Jako první v ČR realizovali projekt obecního osvětlení napojeným na fotovoltaiku.

Komunitní energetika je odvětví s velkým potenciálem, který jsme v České republice ještě nezačali naplňovat. Energetika se přitom neustále přibližuje občanům. Vysoké ceny energií je nutí nejprve k úsporám a posléze k vlastní výrobě elektřiny. Obnovitelné zdroje jsou oproti těm ostatním bezpečnější, dostupnější a technicky méně náročné.

Autor: Václav Prais

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz