DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

28. 4. 2022

Komunitní energetika pomůže Česku k energetické nezávislosti

Nově zveřejněná studie od nezávislé expertní organizace EGÚ Brno ukazuje, že součástí řešení odklonu Česka i Evropy od dovozu ruských fosilních paliv by měl být i masivní rozvoj dosud opomíjené komunitní energetiky.

Následující text vychází ze společné tiskové zprávy Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Frank Bold. Její originální znění naleznete pod uvedenými odkazy.

Potenciál instalované kapacity komunitně spravovaných fotovoltaických elektráren činí podle zveřejněné studie přes 4 GW, což je pro srovnání téměř dvakrát více, než všechny dosavadní fotovoltaické zdroje v ČR. V případě větru by při plném zapojení obcí mohl stávající výkon vzrůst až desetkrát. Jen z těchto dvou technologií by tak komunitní energetika mohla pokrýt osminu celkové současné spotřeby elektřiny v Česku.

Technický potenciál instalovaného výkonu solárních elektráren v obcích a na bytových domech přesahuje 4 GW. Téměř dvojnásobek všech současných fotovoltaických zdrojů.

Část infografiky zpracovaná na základě dat studie EGÚ.

Prohlédněte si či stáhněte celou infografiku k potenciálu komunitní energetiky.

Vedle rozsáhlých investic do úspor, využívání odpadního tepla nebo rozvoje velkých projektů obnovitelných zdrojů energie je třeba uvažovat i o menších instalacích. Komunitní energetika bude mít v transformaci energetiky své nezastupitelné místo, její rozjezd byl však v Česku i kvůli chybějící legislativě dosud zabržděný. Podstatou energetické komunity je, že dosavadní odběratelé energií, jako jsou například domácnosti nebo obce, se sami stávají výrobci a prodejci a energie poté sdílí mezi sebou. Přebytky mohou odprodat do sítě.

Potenciál výroby větrných a solárních elektráren v obcích by dokázalo pokrýt až 79 % spotřeby domácností.

Vedle toho lze ovšem uvažovat i o dalších typech komunit včetně sdružení rodinných domů či energeticky nezávislých průmyslových center. Komunitní projekty se vedle výroby elektřiny budou podílet i na výrobě a dodávkách tepla, stejně jako na poskytování potřebné flexibility do elektrizační soustavy prostřednictvím bateriové akumulace či inteligentního řízení spotřeby. Studie, zadaná CDE, Hnutím DUHA a organizací Frank Bold, se zaměřuje právě na potenciál komunitních projektů realizovaných v obcích a bytových domech. 

“Pro rozvoj komunitní energetiky budou klíčové systémové změny, které je třeba prosadit co nejdříve. Jedná se o nový energetický zákon a další právní předpisy, ale také o dotace - z evropských fondů budou pro komunitní energetiku k dispozici desítky miliard korun,” uvedla Anna Michalčáková, analytička expertní skupiny Frank Bold.

Výhod komunitní energetiky je mnoho, vybere si každý.

“Česko zaspalo a záměrně si nechalo v rámci rozvoje obnovitelných zdrojů energie ujet vlak. V případě komunitní energetiky však stále můžeme Západ dohnat. Poptávka ze strany obcí je značná a roste. Iniciativy se chápou i jednotlivci, spolky či Místní akční skupiny. Aby bylo možné naplno využít domácí potenciál, je třeba odstranit legislativní překážky,” uvedl Tomáš Jagoš, energetický expert Hnutí DUHA.

“Prohlubující se energetická krize bohužel jen tak neskončí, a lidé to budou čím dál silněji pociťovat na svých peněženkách. Pro mnoho z nich, především pro vlastníky domů a bytů, může zapojení do komunitních energetických projektů s důrazem na obnovitelné zdroje představovat účinnou kompenzaci těchto nákladů,” uvedl Tomáš Jungwirth, spolupracovník Centra pro dopravu a energetiku.

Jak odblokovat potenciál komunitní energetiky?

  1. Komunitní energetika se musí stát součástí řešení transformace energetiky. Potřebujeme ji zohlednit ve strategických dokumentech a poskytnout jí náležitou podporu.
  2. Komunitní energetika potřebuje jasná pravidla. Dnes projekty vznikají v legislativním vakuu a chybí jim právní jistota. To má vyřešit chystaný nový energetický zákon.
  3. Dobře zacílené dotační programy mohou významně zvýšit ekonomický potenciál komunitní energetiky.
  4. Tarifní struktura by měla spravedlivě nastavit ceny pro lokální výrobu a spotřebu elektřiny.
  5. Velký potenciál má komunitní energetika nejen ve výrobě energie, ale také v jejím propojení se spotřebou. K tomu mohou sloužit technologie pro akumulaci a nabíjení elektromobilů.

Originální tiskovou zprávu včetně kontaktů naleznete zde.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz