DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

31. 3. 2022

Vzniká sdružení organizací pro decentralizaci a komunitní energetiku

Unie komunitní energetiky (UKEN) je otevřené sdružení zatím 15 organizací z řad byznysu, municipalit a neziskových organizací, které mají za cíl prosadit v České republice efektivní fungování a rozvoj komunitní energetiky založené na lokálních obnovitelných zdrojích energie.

Poptávka po komunitní energetice přichází ze všech stran. Zájem o ni mají především města, obce nebo občanská sdružení, která chtějí snížit míru své závislosti na centrálních dodávkách energie a snížit si jejich ceny. Příležitost v ní vidí také podnikatelé a firmy, a to nejen z oboru energetiky. Decentralizaci vnímají jako cestu, jak snížit své náklady na energie.

Unie komunitní energetiky si stanovila následující cíle:

1. prosadit jasná a srozumitelná legislativní pravidla pro vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,

2. nastavit stabilní dotační podmínky, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky,

3. zajistit, aby strategické a koncepční dokumenty počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem modernizace české energetiky,

4. sdílet získané know-how pro realizaci projektů,

5. být strategickým partnerem pro občany i stát v tématu komunitní energetiky a decentralizace.

„Skutečné fungování a rozvoj komunitní energetiky v Česku legislativa zatím neumožňuje. V evropských fondech je na ni přitom do roku 2030 připraveno více než 60 miliard Kč,” uvádí Laura Otýpková, vedoucí sekce Odpovědné energie v expertní skupině Frank Bold.

“Komunitní energetika je jedním ze způsobů, jak snížit závislost domácností, obcí i firem na fosilních palivech a drahých dodávkách energií ze sítě. Sdílení čisté, levné, lokální elektřiny v rámci společenství občanů umožní její využívání i lidem, kteří si vlastní obnovitelný zdroj nemohou dovolit,” říká Jiří Koželouh, vedoucí programu Energetika, klima a odpady Hnutí DUHA.

Iniciátory vzniku UKEN jsou Frank Bold a Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic.

Členy Rady Unie komunitní energetiky jsou expertní skupina Frank Bold, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Národní síť místních akčních skupin, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace developerů.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz