DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

14. 6. 2022

Nová zelená úsporám pokryje až polovinu nákladů

Trh s energiemi se otřásá a jen tak nepřestane. V podstatě jediný způsob, jak si mohou nyní občané pomoci sami, je snížit své nároky na energie nebo si je vyrobit sami. Zateplit, vyměnit zdroj tepla a střechu osadit fotovoltaickými panely. Taková opatření vyžadují vysoké vstupní investice, až polovinu ale můžete získat z dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). 

V rámci programu NZÚ můžete nyní získat až 50% dotaci na opatření jako je zateplení, novostavba, zdroj energie a adaptační a mitigační opatření. Pro dosažení maximální dlouhodobé úspory doporučujeme opatření kombinovat s cílem snížit energetickou náročnost budovy a část elektrické energie si vyrábět na střeše. To je výhodné i z pohledu dotačních možností, protože za kombinaci opatření NZÚ nabízí dotační bonus až 200 000 Kč

S přípravou projektu a žádosti se vyplatí neotálet, jednak z hlediska vývoje ceny energií a dostupnosti materiálů a jednak z důvodu lhůt, které stanovuje samotný dotační program. Dobrou zprávou pro vás ale je, že podat žádost o dotaci můžete i v průběhu realizace projektu. Podmínky NZÚ jsou teoreticky i připraveny pro projekty komunitní energetiky, faktické realizaci ale zatím brání chybějící legislativa. 

Lhůty pro žádosti o dotace v NZÚ

Sběr žádostí do NZÚ probíhá průběžně a stejně tak jsou žádosti o dotaci vyřizovány. Pokud žádost o dotaci podáváte před zahájením realizace projektu nebo v jejím průběhu, musíte veškeré dokumenty vyžadované k proplacení dotace doložit do 24 - 36 měsíců ode dne akceptace žádosti. Celkově však nejpozději do 30. 6. 2025.

Lhůty dle oblasti podpory

Dotaci obdržíte až zpětně (ex post) po vydání kladného rozhodnutí ministryně. Veškeré výdaje musíte tedy realizovat z vlastních finančních prostředků. Administrace žádosti probíhá v prostředí AIS SFŽP, kam je nutné doložit všechny dokumenty potřebné k žádosti o dotaci i k prokázání realizace projektu.

Výše dotace, bonusy a zvýhodnění

Výše dotace činí nejméně 50 000 Kč, maximální výše je omezena v závislosti na jednotkových dotacích na m, bytovou jednotku, zařízení nebo v případě pořízení fotovoltaiky instalovaným výkonem v kWp. Podpora ale může činit nejvíce 50 % výdajů na způsobilá opatření projektu a to po započtení kombinačního a environmentálně šetrného bonusu.

NZÚ při kombinaci více opatření nabízí bonus k základní míře dotace. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částku získáte. Za každé zkombinované opatření dostanete bonus 20 000 Kč. Například za zateplení bytového domu a solární panely na střeše dostanete bonus 20 000 Kč. Pokud k tomu přidáte třetí opatření, např. tepelné čerpadlo, získáte navíc dokonce 40 000 Kč. 

Pro tzv. strukturálně znevýhodněné či postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj) je v NZÚ připraven bonus 10 % na projekt. Bonus se vztahuje na jednotkové dotace, kde jsou jednotlivé položky navýšeny právě o 10 % (např. dotace na kotel na biomasu se z původní částky 25 000 Kč zvýší na 27 500 Kč). Naopak se nevztahuje na ostatní zvýhodnění, tedy na výše uvedený kombinační bonus a na bonus za environmentálně šetrné řešení projektu, který činí až 60 000 Kč.

Kdo a za jakých podmínek může žádat o dotaci

Způsobilým žadatelem je:

  • vlastník nebo stavebník bytového domu
  • sdružení vlastníků jednotek (SVJ) stávajícího BD
  • pověřený vlastník jednotky
  • nabyvatel bytové jednotky nebo osoba, které svědčí právo stavby

Podmínkou ale také je, aby žadatel zůstal vlastníkem budovy po celou dobu administrace dotace - to představuje období od podání žádosti o dotaci až po vydání rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Žadatel zároveň nesmí mít žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu či jiných orgánů veřejné správy.

Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE)

Nová zelená úsporám dopředu počítá s rozvojem komunitní energetiky, proto v jejích pravidlech již najdeme náznaky její podpory. Zatím se sice pohybujeme v rétorické rovině, ale pokud se nyní rozhodujete projekt připravovat, bude v době jeho realizace pravděpodobně už možné elektřinu efektivně sdílet v rámci bytového domu. Doporučujeme proto zvážit, jaká úsporná opatření jsou pro váš bytový dům relevantní a jaký instalovaný výkon unese vaše střecha či fasáda.

Dotace se uděluje na pořízení a instalaci nové FVE, včetně systému akumulace. Upřednostňuje se využití v budově nebo v (budoucím) energetickém společenství, do kterého bude bytový dům zapojen. Podporu naopak není možné čerpat na rozšíření stávající instalace nebo na pořízení pouze bateriového systému. 

Výše dotace pro fotovoltaickou elektrárnu

Maximální velikost instalace je omezena na 100 kWp, pokud podmínky připojení umožňují dodávat nevyužitou energii do distribuční soustavy. V případě, kdy to možné není, je podporovaný výkon v kWp omezen na 1,5 násobek stávající roční průměrné spotřeby v MWh. Na připojenou bytovou jednotku musí připadat nejméně 0,5 kWp, pokud tato podmínka není splněna, započítá se do dotace pouze takový počet jednotek, pro které je požadavek splněn.

Potřebné dokumenty a na koho se obrátit

Příprava projektu je poměrně náročná záležitost, proto NZÚ poskytuje i neinvestiční dotace na odborné posudky, kde se výše dotace pohybuje od 15 - 70 000 Kč podle typu opatření. Všechny požadované dokumenty naleznete v Závazných pokynech pro žadatele, ale patří mezi ně např.:

  • odborné posudky,
  • souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti nebo
  • doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody.

V případě dotazů jsou vám na telefonu k dispozici pracovníci SFŽP v pondělí, středu a pátek. Emailovou adresu pro dotazy info@sfzp.cz můžete využít kdykoliv a na stránkách www.novazelenausporam.cz naleznete veškerá pravidla a také odpovědi na časté dotazy. 

Do dalšího čísla časopisu SČMBD chystáme

V Unii komunitní energetiky usilujeme o to, aby bytové domy mohly mezi svými obyvateli efektivně sdílet elektřinu i teplo. Do příštího čísla si pro vás nachystáme rozbor vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro sdílení elektřiny v bytových domech, která se právě připravuje. Vyhláška má umožnit sdílení elektřiny v bytovém domě, které zatím není možné bez sloučení odběrného místa, které ale zbavuje jednotlivé obyvatele zákaznických práv. Přiblížíme vám, jak se podle nové vyhlášky ERÚ stran sdílení elektřiny zařídit.

Časopis SČMBD

Zároveň komunikujeme se SFŽP ohledně příprav nového programu NZÚ, který bude zaměřen na vytváření energetických společenství, a měl by být vyhlášen koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Naše členy do tohoto procesu aktivně zapojujeme a na podrobnosti se můžete těšit v jednom z dalších čísel.

Článek vyšel v Časopise Svazu českých a moravských bytových družstev 3/2022. Pokud máte zájem o předplatné časopisu, kontaktujte SČMBD.

Čtete dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz