DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

15. 5. 2022

UKEN naplno rozběhla svou činnost, tvoříme legislativu i dotace

První kolo jednání pracovních skupin UKEN máme za sebou. Co jsme v legislativě, dotacích a projektech řešili? Novelu energetického zákona, dotační pravidla pro komunální výzvu RES+ z Modernizačního fondu a manuál pro projekt energetického společenství.  

Legislativní pracovní skupina vytvořila společný návrh znění novely energetického zákona, který by mohl konečně umožnit realizaci projektů komunitní energetiky. Navíc může pomoct vyřešit hrozící řízení Evropské komise kvůli chybějící a opožděné transpozici dvou evropských směrnic týkajících se energetických společenství. Pro změnu zákona je už nejvyšší čas - česká vláda právě dostala od Evropské komise lhůtu dva měsíce, aby doložila, jakým způsobem transpozici naplní. Na tvorbě finální podoby novely spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a dalšími klíčovými subjekty.

Pracovní skupina zaměřená na dotace se věnovala především výzvě programu RES+ z Modernizačního fondu určené na budování fotovoltaiky pro města a obce. Ta by by měla být žadatelům otevřena do poloviny roku 2022. Zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) tuto výzvu označují jako „komunalitní“, protože způsobilým žadatelem výzvy zde budou pouze města a obce, jejichž projekty se mají stát základem pro budoucí energetická společenství.

Členy UKEN jsou i obce a jejich zastřešující organizace a ty žádají, aby nebyla velikost fotovoltaiky omezována podílem spotřeby v budově. Ve chvíli, kdy bude instalace zapojena do energetického společenství, bude totiž možné přebytečnou elektřinu sdílet. Usilujeme také o to, aby o dotaci mohly žádat i místní akční skupiny a aby výzva byla vyhlášena co nejdříve, protože dotační titul pro obce tu zatím schází. Uvedené připomínky jsme zaslali Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) a jednáme o jejich zohlednění. Strategie zapojení obcí jako „tahounů“ komunitních projektů představuje osvědčenou cestu k úspěchu, jak potvrdila i zahraniční zkušenost (text v anglickém jazyce).

Na setkání projektové pracovní skupiny zástupci debatovali o vytyčených strategických cílech pro rok 2022. Vzhledem k vývoji v legislativní a dotační pracovní skupině si za prioritu zvolili vytvoření návodu pro starosty, jak s komunitním projektem začít, úspěšně ho zrealizovat a vést. Za tímto účelem někteří členové Unie podniknou i studijní cestu do Německa, kde jsou energetická společenství součástí hlavního proudu již řadu let.

Noví členové UKEN

V dubnu jsme mezi novými členy přivítali tři nové subjekty, společnosti Urbanity a Zenergo Energy a obec Trojanovice. V květnu pak obce Hroubovice, Nyklovice, Soběhrdy a společnost Švamberk.com, SE. Těší nás, že naše odborné zázemí stále doplňují subjekty s expertizou v různých oblastech, do kterých komunitní energetika zasahuje a Unie je díky tomu schopná předkládat relevantní a argumenty podložená stanoviska.  

„Vytvoření čisté a bezpečné budoucnosti tuzemské energetiky, které je strategickým cílem Unie, je současně i naší motivací. Součástí naší dlouhodobé vize, s níž rozvíjíme naše výrobní kampusy, je totiž také vytváření udržitelných ekologických řešení – a k těm zelená energetika samozřejmě patří. Pracujeme na vytvoření moderních komunitních energobloků, které zahrnují hospodaření s elektřinou, teplem i vodou. Směřujeme tak k uhlíkové neutralitě, dekarbonizaci a k energetické soběstačnosti."

Ing. arch. Ondřej Šetka, Project Director, URBANITY

"Jsem v UKEN, protože obecně věřím v komunitu jako takovou. Nevěřím, že budoucnost je v centralizaci a globalizaci, ale decentralizaci a lokalizaci. To je budoucnost vesnice. Cokoliv co je možné sdílet nám zvyšuje povědomí o smysluplnosti života. I energetika může tímto dílem přispět k vyššímu podílu sdílení, participaci a vztahu jednoho člověka k druhému."

Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

Čtete dále

Autor: Anna Michalčáková

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz