DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

14. 2. 2024

Existují dva typy energetických společenství, který je pro vás vhodný?

Existují dva typy energetických společenství a často se setkáváme s tím, že v tom lidé zatím nemají jasno. V článku pro vás proto shrnujeme, jaké typy komunit v Česku i EU rozeznáváme, jaké mají společné znaky a čím se naopak liší.

Podle českého i evropského práva rozeznáváme dva typy energetických společenství:

  • občanské energetické společenství (OES), které se v českém energetickém zákoně nazývá jako energetické společenství
  • a společenství pro obnovitelné zdroje (SOZE) v českém zákoně najdete pod stejnojmenným názvem.

Společné znaky SOZE a OES

Pro obě společenství platí, že jejich hlavním účelem není tvorba zisku, nýbrž poskytování environmentálních, hospodářských a sociálních výhod členům a lokalitě, kde žijí. Zároveň musí být oba typy založeny na principu otevřenosti, dobrovolnosti a demokratického rozhodování. Žádný z nich však není specifickou právnickou osobou. Sami zakladatelé si mohou zvolit, zda jim bude vyhovovat spíše forma spolku, družstva či jiné obdobné korporace (tzn. že má obdobné vnitřní poměry jako spolek či družstvo podle zakladatelského právního jednání).

V Česku platí pro oba typy omezení pro rozdělení zisku mezi členy komunity na 33 %, zbytek mohou členové např. investovat do rozvoje společenství. SOZE i OES se těší i stejným právům na poli elektroenergetiky, mohou elektřinu sdílet, vyrábět ji, dodávat nebo s ní obchodovat. Slevu na distribučním poplatku novela energetického zákona lex OZE II ale nezavádí.

Rozdíly mezi SOZE a OES v Česku

Typy komunit naopak odlišuje, jaký druh energie mohou z obnovitelných zdrojů vyrábět. Zatímco občanská energetická společenství (OES, v českém zákoně se nazývají pouze jako energetická společenství) jsou limitována pouze na elektřinu, společenství pro obnovitelné zdroje energie (SOZE) můžou investovat i do tepelné energie.

Liší se také v otázce členství a toho, kdo může mít v komunitě poslední slovo (provádět účinnou kontrolu). Zatímco v OES může být členem kdokoliv, od fyzických osob, podniků, až po samosprávy, členem SOZE se nikdy nemůže stát velký podnik. Navíc zde mohou reálně rozhodovat pouze členové, kteří žijí v blízkosti komunitních zdrojů energie.

Abyste v tom měli jasno, připravili jsme pro vás infografiku s rozdíly mezi dvěma typy společenství. Infografika se vztahuje k českému energetickému zákonu, ale využíváme pojem z evropské legislativy občanské energetické společenství, jehož ekvivalentem v českém zákoně je energetické společenství. Používáme to takto hlavně proto, že se v Česku již vžilo označení "energetické společenství" pro různé typy komunitních projektů.

Rozdíly mezi typy energetických společenství. Pro lepší zobrazení si infografiku rozklikněte (pravým tlačítkem myši do nového okna).

Inspirace z Rakouska

Podobnou úpravu forem energetických komunit zná i rakouské právo. SOZE je dokonce výslovně zakotveno jako regionální uskupení výrobců a spotřebitelů energie spojených sítí nízkého či středního napětí. Na rozdíl od OES také mají jeho členové nárok na přiměřenou slevu z poplatků za distribuci. Tu v českém návrhu nenajdeme, ale snad se jí dočkáme v nové tarifní struktuře, kterou připraví Energetický regulační úřad. 

Může se tak jednat o sdružení pár sousedů, místního malého podnikatele a obecní organizace, které si vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů a při sdílení platí méně za využití distribuční sítě.

Podrobně si o přístupu našeho souseda ke komunitní energetice přečtete v našem článku Jak funguje komunitní energetika v Rakousku?

Autoři: Václav Prais, Anna Michalčáková

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz