DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

23. 1. 2024

Detaily, na kterých stojí funkční komunitní energetika

23. 1. 2024, Praha – Unie komunitní energetiky (UKEN) představila klíčové právní předpisy, které je v první polovině roku 2024 nutné vytvořit či upravit pro efektivní fungování komunitní energetiky. Novela lex OZE II je účinná již od 1. 1. 2024, ale sdílení elektřiny začne až se zahájením činnosti Energetického datového centra (EDC) od 1. 7. 2024. Zásadním předpisem bude vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou na tiskové konferenci přiblížil mluvčí ERÚ Jan Hamrník, a vyhláška o obsahových náležitostech EDC. Na dvou příkladech vznikajících společenství členové UKEN ukázali, které faktory jim v realizaci projektů pomáhají a jaké je naopak brzdí.

Novela ke komunitní energetice lex OZE II znamená pro českou energetiku a její občany zásadní pozitivní krok. Funkční komunitní energetiku nyní musí v duchu zákona podpořit také prováděcí předpisy i další novela energetického zákona zaměřující se na akumulaci a agregaci flexibility lex OZE III. Jak bude celý systém fungovat, ukotví především vyhláška ERÚ o Pravidlech trhu s elektřinou.

„Komunitní energetiku vnímám jako velkou, bez nadsázky celospolečenskou, výzvu. Potenciál sdílení ale můžeme plně využít jen tehdy, pokud správně nastavíme celý systém jeho fungování. Ten bude popisovat naše vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, na jejíž novelizaci aktuálně intenzivně pracujeme. Kromě toho se připravujeme na všechny praktické aspekty registrace obou typů společenství,“ zdůrazňuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

UKEN dlouhodobě prosazuje, aby energetická společenství nevznikla pouze na papíře, ale mohla efektivně fungovat ve prospěch svých členů i celých regionů. Z toho důvodu je nutné zkušenosti zakladatelů a členů společenství zprostředkovat i tvůrcům prováděcích právních předpisů.

“Prováděcí předpisy jsou klíčové pro vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí pro vznikající komunitní projekty. Nyní připravený přechodný model sdílení elektřiny nevznikl v úzké spolupráci s těmito komunitami a vykazuje proto některé nedostatky, které omezují inovace a optimální ekonomický provoz. S ohledem na to by bylo vhodné poskytnout komunitám právně závaznou záruku, že do 1. 7. 2026 vstoupí v platnost flexibilnější model sdílení elektřiny, který již současná omezení nebude obsahovat,” shrnuje jejich význam pro komunitní energetiku Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Přechodný model sdílení elektřiny totiž umožňuje elektřinu rozdělovat pouze staticky. Od 1. 7. 2024 sice budou moci energetická společenství elektřinu sdílet, ale jen méně výhodným způsobem.

“Bytové domy stále preferují sdružování odběrných míst před sdílením. V praxi vidíme, že statický alokační klíč obyvatele nemotivuje k vytváření komunit. Pokud to s komunitní energetikou v Česku myslíme vážně, měli bychom co nejdříve začít řešit zprovoznění plných funkcí EDC, které umožní využívat hybridní i dynamickou metodu sdílení. Ostatně dynamickou metodu zvládli na Slovensku zprovoznit již nyní, rok a dva měsíce od účinnosti slovenského zákona ke komunitní energetice,” říká Stanislav Gaj, ředitel projektu Domy sobě.

První zkušenosti zakladatelů energetických společenství

“Energetické družstvo Hnutí DUHA jsme založili s cílem maximálně přiblížit sdílení energie běžným lidem. Energetický zákon vzbudil velká očekávání a již dnes máme přes 200 členek a členů po celé republice. Společně budeme investovat do zdrojů a chceme umožnit sdílení v různých místech, začínáme na jih od Brna,” shrnuje záměr Ondřej Pašek, předseda představenstva Energetického družstva Hnutí DUHA a dodává, že “pokud má sdílení elektřiny fungovat, je nutné, aby přinášelo lidem ekonomickou výhodu. To je zatím výzva. Dotační tituly pro jiné subjekty, než obce jsou nastaveny na samospotřebu a vysoké poplatky za distribuci, které nezohledňují, že sdílení probíhá jen na místní úrovni, ohrožují ekonomickou návratnost,” naznačil problémy u občanských projektů.

“Naším cílem je nastavit fungování ENERKOM Plzeňsko tak, aby byla spolupráce mezi výrobci a spotřebiteli oboustranně výhodná. Proto začínáme s pilotním projektem v obci Zbůch, kde si mechanismus fungování chceme vyzkoušet a zdokonalit. Práci nám usnadňuje schválený lex OZE II, spolupráce s vedením obce i dotační podpora. Naopak nám nepomáhá zastaralá energetická koncepce Plzeňského kraje, chybějící energetické plány měst a obcí nebo předsudky vůči obnovitelným zdrojům,” hodnotí začátky ENERKOM Plzeňsko jeho předsedkyně Andrea Kubernátová.

Videa z tiskové konference si prohlédnete na YouTube.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz