DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

6. 2. 2024

Nechte se inspirovat německým přístupem ke komunitní energetice

Prozkoumali jsme příklady energetických družstev z Německa a hlavní zjištění pro vás shrnuli v naší nové publikaci Spolupráce občanů a obcí v komunitní energetice: Příklady z Německa. Dozvíte se, jaké modely německá energetická družstva využívají, jejich výhody či rizika a jak nad vytvořením energetického družstva můžete uvažovat vy.

Modely spolupráce: Od teorie k praxi

Komunitní energetické projekty v Německu nabízí několik modelů spolupráce, v publikaci nejdete 4 nejběžnější z nich:

 • Obec jako člen družstva
 • Podíl ve Stadtwerke (obecní nebo městská společnost) jako investiční příležitost pro občany
 • Společné projekty obcí a družstev
 • Obec jako klient 

Každý model má pro obec jiné výhody či rizika, společným znakem však je, že úzká spolupráce je vždy klíčová pro úspěch komunitního energetického projektu

Výhody společného přístupu k budoucnosti

Synergií plynoucích z komunitních projektů je celá řada, ať už je to ochrana přírody a krajiny, podpora místní ekonomiky či odolnosti místních obyvatel vůči krizím díky podpoře společenské soudržnosti. 

Hlavní výhody:

 • Peníze zůstávají v místě, protože obec a občané neplatí tolik za energie externím dodavatelům a finance více zůstávají v lokální ekonomice.
 • Díky levnější elektřině nebo vyplácení dividend z podílu v družstvu se zvyšuje podpora obnovitelných zdrojů.
 • Pokud se občané mohou účastnit na rozhodování o rozvoji komunity, více se ztotožňují s regionem a začínají být aktivnější i v dalších oblastech.
 • Komunitní energetika vytváří příležitosti pro aktivní zapojení občanů do společenského dění, díky kterému se koncentruje know-how a lidské zdroje pro další rozvoj regionu.

5 kroků k zapojení občanů

Jak zapojit občany ve vaší obci? Nabízíme vám 5 základních kroků, jak místní motivovat ke společné aktivitě. Budeme také rádi za sdílení vašich zkušeností.

 1. Sdílejte své vize s občany ještě před zahájením prvních kroků k realizaci, případně ukázka fungování na malém, pilotním projektu.
 2. Najděte mezi místními lidi, kteří se chtějí na projektu aktivně podílet a zapojte je do debat, jak má energetické společenství vypadat.
 3. Propagujte myšlenku založení energetického družstva (či jiné formy společenství) a oficiálně jej založte na společné schůzi.
 4. Dohodněte se se členy na podrobnostech spolupráce a zamyslete se, co si můžete do začátku vzájemně nabídnout.
 5. Zahajte práce na projektu. Zpočátku je důležité nově vzniklému společenství pomoci s územně-plánovací a schvalovací částí. 

Družstevní projekty v Německu nám ukazují, že spolupráce mezi občany a obcemi vytváří silné a udržitelné energetické systémy, které slouží široké společnosti. Klíčem k úspěchu je transparentní komunikace, sdílené úsilí a nebát se zkoušet méně běžné přístupy k financování a realizaci projektů.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz