DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

6. 9. 2022

Novela energetického zákona umožní občanům být energeticky nezávislí

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje novelu energetického zákona, která má poprvé v historii ČR upravit komunitní energetiku a za Unii máme možnost se na ní podílet. Novela, která výrazně přispěje k decentralizaci a demokratizaci energetiky v ČR, půjde do meziresortního připomínkového řízení na podzim.

Unie komunitní energetiky (UKEN) předložila MPO svůj návrh novely energetického zákona, která do českého právního řádu opožděně zavede úpravu komunitní energetiky, jak požaduje právo EU. Připravovaný návrh ukotví definici energetických společenství jako právnických osob, v jejichž rámci bude možno sdílet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Obsahuje ale i řadu praktických ustanovení, která občanům sdílení energie umožní bez přílišné administrativní zátěže.

Výhody komunitní energetiky.
Komunitní energetika přináší řadu výhod, ale mezi ty hlavní nyní patří zajištění alespoň částečné soběstačnosti a nezávislosti na centrálních dodávkách energií, zejm. z fosilních zdrojů.

Sdílení elektřiny

Sdílení energií je klíčovým principem komunitní energetiky. Je zásadní, že náš návrh novely nepracuje se sdílením jako pouhým reálným tokem energie přímým vedením, ale počítá i se sdílením využívajícím distribuční soustavu.

V takovém případě výrobce do soustavy „uloží“ určité množství vyprodukované elektřiny a jiný člen energetického společenství si jej z ní „odebere“, i když se nachází třeba na druhém konci obce. Sdílení se pak projeví jako účetní vyrovnání mezi výrobou a spotřebou elektřiny v rámci odběrných míst (např. domácností) zapojených do sdílení.

Sdílet energii mezi sebou mohou členové energetických společenství i občané žijící v jednom bytovém domě. Druzí jmenovaní si ani nemusí zakládat nový právní subjekt (energetické společenství). V obou případech se sdílení týká pouze elektřiny, kterou si občané sami vyrobí.

Praktické fungování sdílení elektřiny 

Zásadní a nezbytnou změnu, kterou navrhujeme, je povolení mít dva dodavatele elektřiny. Jednoho „tradičního“ a jako druhého energetické společenství. Uzavření smlouvy s energetickým společenstvím nebude mít vliv na dosavadní smlouvu s „tradičním“ dodavatelem, a to i v případě, že by tato smlouva uzavření další smlouvy zakazovala.

Poté stačí jen zaregistrovat svá předávací místa u provozovatele distribuční soustavy a umožnit mu nainstalovat cenově dostupný elektroměr typu B na svém odběrném místě a sdílení elektrické energie nic nebrání.

O vyúčtování sdílené elektřiny se postará váš „tradiční“ dodavatel, který bude muset uvést, kolik energie jste čerpali v režimu sdílení. Na základě této informace ve faktuře sníží celkové množství dodané energie.

Solární elektrárna v Budišově nad Budišovkou.
Solární elektrárna v Budišově nad Budišovkou.

Energetická společenství čeká povinnost zaplatit přiměřený poplatek za využití distribuční sítě. Vzhledem k tomu, že lokální výroba a spotřeba zatěžuje soustavu výrazně méně, než výrobci posílající energii přes celou republiku, určí vláda svým nařízením slevu z ceny za distribuované množství elektřiny, kterou budou moct místní energetická společenství uplatnit. Zákazníků, kteří sdílí elektřinu v rámci jednoho bytového domu, se tato povinnost samozřejmě netýká.

Komunity budou vyrábět bez licence…

Dosud bylo možné vyrábět elektřinu bez licence pouze do instalovaného výkonu 10 kW. Novela by měla umožnit energetickým společenstvím vyrábět jakékoli množství elektřiny bez nutnosti získat licenci, pokud vyrobená energie slouží především pro vlastní spotřebu a sdílení v rámci společenství. 

Tato změna přinese komunitám, které touží po decentralizované a ekologické výrobě elektřiny, velkou administrativní úlevu a bude motivovat i další občany, aby se do projektů komunitní energetiky zapojovali.

…a prodávat přebytky

Dosavadní podoba energetického zákona je velmi nejednoznačná v otázce, zda je možné, aby drobný výrobce elektřiny prodával přebytky vyrobené energie dalším účastníkům trhu s elektřinou. 

Náš návrh by měl tuto právní nejistotu odstranit tím, že bude výslovně zakotveno právo výroben s instalovaným výkonem do 40 kW prodávat vyprodukované přebytky dál. Toto právo se bude týkat také energetických společenství.

Komunitní energetika: Potenciál instalovaného výkonu
Potenciál instalovaného výkonu komunitní energetiky v ČR.

Průběh schvalování novely energetického zákona

Návrh na podzim poputuje z MPO do meziresortního připomínkového řízení, kde se k němu do 20 dní vyjádří ostatní ministerstva. Následně jej projedná celá vláda, a pokud jej schválí, přesune se návrh do Parlamentu. Jestliže s ním po třech čteních vysloví souhlas i Poslanecká sněmovna a Senát, vstoupí novela po podpisu prezidenta v platnost. Usilujeme o to, aby novelu energetického zákona ke komunitní energetice co nejrychleji vláda schválila a umožnila občanům využít téměř nenaplněný potenciál obnovitelných zdrojů v ČR. Novelu dále sledujeme a budeme vás o ní informovat.

Čtěte dále...

Autor: Václav Prais

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz