DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

8. 8. 2022

Sdílení elektřiny v bytových domech umožní chystaná vyhláška ERÚ

Aktuální legislativa neumožňuje v bytových domech sdílet elektřinu z vlastní výrobny, typicky z fotovoltaických panelů na střeše. Vyrobená elektřina se nyní může využít pouze pro společné prostory domů, například pro osvětlení na chodbách nebo výtah. Nová vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) má toto napravit a umožnit obyvatelům bytových domů využívat elektřinu z vlastní střešní fotovoltaické elektrárny (FVE).

Za Unii komunitní energetiky (UKEN) spolupracujeme s ERÚ na přípravě chystané vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, jejímž záměrem je umožnit sdílení elektřiny z FVE v bytových domech (tj. bez použití veřejné distribuční soustavy). V současnosti není možné elektřinu ze společné výrobny dodávat do jednotlivých bytů, čímž by jejich obyvatelé ušetřili na odběru elektřiny z veřejné sítě.

Výjimkou je pouze možnost sjednocení odběrného místa, které ale nedoporučujeme, protože obyvatelé bytů tím přicházejí o některá svá zákaznická práva (např. svobodná volba dodavatele elektřiny). Vyhláška ERÚ má začít platit od 1. 1. 2023 a vzniknou díky ní první malé komunity v Česku.

Upozorňujeme, že vyhláška je stále v přípravě a může se ještě měnit. Zpracovali jsme proto pro vás zásadní témata a námi prosazované připomínky, které by měly vyhlášku pro bytové domy učinit více přívětivou.

Potenciál bytových domů

Bytové domy mohou významně přispět k decentralizaci energetiky, potenciál nejoptimističtějšího scénáře, který uvažuje masivní rozvoj obnovitelných zdrojů a vysoké investice do sektoru, dosahuje v roce 2040 až 1,896 GW (platí pro fotovoltaické elektrárny). Pro srovnání, v roce 2020 dosahoval instalovaný výkon všech FVE (i pozemních instalací) 2,061 GW (Fakta o klimatu, 2021. 

Zdroj: Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR, 2021 

Měření a rozúčtování elektřiny

Důležitou součástí vyhlášky ERÚ je typ měření, které budou muset odběrná místa používat. Zároveň se jedná o téma, které je stále v diskuzi. Podle dosavadních informací platí, že všichni obyvatelé zapojení do sdílení elektřiny (to znamená vůdčí i přidružené odběrné místo), musí distributora požádat o instalaci průběhového měření (typu B). Jelikož se jedná o povinný typ měření, instaluje je na své náklady distributor (tzn. bezplatně pro bytový dům).

S touto problematikou souvisí také specifikace způsobu rozdělování elektřiny, který vyhláška zatím stanovuje jako prostou statickou metodu. Ta funguje na principu alokace elektřiny mezi jednotlivá odběrná místa na základě předem stanovených podílů.

Pro představu uvádíme jednoduchý příklad. Bytový dům má 10 bytů, přičemž všichni do FVE investovali rovným dílem a dohodli se na tom, že si tak budou i vyrobenou elektřinu rozdělovat. Každý bude z vyrobené elektřiny dostávat
“svých 10 %” a o stejný podíl mu dodavatel na faktuře za energie sníží množství elektřiny, které odebral z veřejné sítě. 

V praxi ale může docházet i k tomu, že obyvatelé bytových domů budou investovat různé podíly. Záleží pak na dohodě mezi obyvateli, typicky v tom smyslu, že kdo více investoval, dostane i vyšší podíl vyrobené elektřiny.

Tato prostá statická metoda výpočtu má ale jednu vadu, kterou se našimi připomínkami snažíme napravit. Její nevýhodou je, že pokud někdo například odjede na měsíc na dovolenou a žádnou elektřinu ten měsíc nespotřebuje, jeho podíl elektřiny zůstane z účetního hlediska nespotřebovaný, “propadne” do veřejné sítě a ostatní lidé si pak mezi sebou rozdělí pouze zbývající podíl.

Pokud uvažujeme příklad s 10 byty a rovnoměrnými podíly, znamenalo by to, že “propadne” 10 % a obyvatelé si mezi sebou rozdělí jen 90 %. Odvrácenou stranou této statické metody je také, že zmíněných 10 % přeteče do sítě bez odměny.

Pokud by metoda obsahovala i dynamický prvek, který by vyrobenou elektřinu vždy dokázal rozdělit tak, aby se využila vždy ze 100 %, celková úspora financí na účtu za elektřinu by byla vyšší. 

Existuje ještě i třetí varianta, jak mohou obyvatele bytového domu profitovat ze střešní FVE, a to bez ohledu na statickou metodu nebo dynamický prvek. Pokud si bytový dům záměrně postaví naddimenzovanou střešní FVE a mezi obyvatele se nerozdělí celých 100 % vyrobené elektřiny, může si sjednat rezervovaný výkon a prodávat obchodníkovi přetoky do sítě. Je ale nutné počítat s tím, že výkupní cena elektřiny je aktuálně stále nízká a jako nejlepší varianta se aktuálně jeví maximalizace spotřeby v bytovém domě.

Zatímco výkupní cena se pohybuje kolem 1,5 - 2,5 Kč / kWh, cena za spotřebovanou elektřinu se nyní pohybuje mezi 5 a 6 Kč / kWh. Nicméně platí, že benefity vyhlášky jsou dvojí:

  1. úspora na spotřebě z veřejné sítě
  2. a příjmy z prodeje elektřiny.

Bytový dům nebude muset mít licenci pro prodej elektřiny, pokud jeho výrobna nepřesáhne stanovenou hodnotu instalovaného výkonu, který nyní činí 10 kWh. To by ale měla změnit novela energetického zákona a tuto hodnotu posunout až na 40 - 50 kWp, její platnost by měla být v souladu s touto vyhláškou.

Kdo rozhoduje o pořízení a instalaci?

Uvažujeme dvě varianty, bytová družstva a sdružení vlastníků jednotek (SVJ). Obecně lze říci, že v obou případech s pořízením a instalací musí souhlasit nadpoloviční většina bytů, nestanoví-li jejich stanovy vyšší hranici.

U SVJ rozhoduje shromáždění (členská schůze), a to prostou většinou hlasů lidí přítomných na shromáždění. To je usnášeníschopné, pokud přijde víc než polovina členů (§ 1 206 a § 1 208 OZ). Stačí tak, aby se střešní FVE souhlasilo v SVJ alespoň 51 % procent bytů, resp. hlasů.

Vždy je ale nutné ověřit ve stanovách konkrétního SVJ, zda v jejich případě není vyžadována vyšší většina. Také není vždy pravidlem, že jeden byt má jeden hlas, pokud má člověk větší podíl v SVJ, má také více hlasů. 

U bytového družstva je situace obdobná, členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Opět je ale nutné nahlédnout do stanov a zjistit, zda toto rozhodnutí není vyhrazeno představenstvu či předsedovi družstva.

Specifickou situaci představují velká bytová družstva, které vlastní třeba stovky bytových domů. U těchto velkých družstev jsou obvykle zřizována tzv. shromáždění pro každý daný dům, kterým je podle stanov obvykle vyhrazeno o úpravách daného domu rozhodovat. Doporučujeme však toto ve stanovách ověřit.

Doporučení

Vzhledem k tomu, že vyhláška je zatím v přípravě, doporučujeme zatím projekt FVE pouze plánovat. Nedoporučujeme sjednocovat odběrná místa, protože
od 1. 1. 2023 bude sdílení elektřiny v bytech umožněno právě touto vyhláškou. Tématu se v UKEN dále intenzivně věnujeme a jakmile bude vyhláška dokončena, budeme o ní informovat.

Článek vyšel v Časopise Svazu českých a moravských bytových družstev 4/2022. Pokud máte zájem o předplatné časopisu, kontaktujte SČMBD.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz