DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

20. 5. 2024

Máme co ukazovat. Praha se stala hlavním městem komunitní energetiky

Že to v Česku s komunitní energetikou myslíme skutečně vážně, jsme minulý týden ukázali celé Evropě. Od 13. do 15. 5. jsme spolupořádali největší konferenci ke komunitní energetice v Evropě European Energy Communities Forum 2024. Během tří dnů ji navštívilo přes 150 zástupců energetických společenství a o prezentaci českých příkladů nebyla nouze. Na úvod konference vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela i zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro energetiku Achille Hannoset. 

Přivítání účastníků se ujali Heleen Schockaert, projektová manažerka REScoop.eu, a David Blažek, koordinátor UKEN. Ten si publikum získal následujícím prohlášením:

„Je pro nás velkou ctí hostit hned druhý ročník této konference a těší mě, že se teď Praha aspoň na pár dní stane hlavním městem komunitní energetiky v Evropě.” 

Většina účastníků EECF24 na Alšové nábřeží v Praze.

Následovaly úvodní proslovy z národní i evropské úrovně. Jako první z vystupujících se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, jehož resort je autorem novely energetického zákona ke komunitní energetice.

K tomu, abychom napravili to, co předchozí vlády zanedbaly, nestačí pouze modernizovat náš energetický sektor. Potřebujeme skutečnou energetickou revoluci. A komunitní energetika, kterou spustíme v nadcházejících měsících, je jeden z jejích hlavních motorů. Moderní elektroenergetika, která bude vyžadovat měření, zpracování a ukládání obrovského množství dat, je velmi složitý systém. Jakákoliv změna proto musí být prováděna systematicky a promyšleně, protože každá chyba může mít pro spotřebitele velmi vážné důsledky. Jsem přesvědčen, že se nám tento zodpovědný přístup podařilo zachovat a že spuštění komunitní energetiky proběhne podle plánu.”

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu na konferenci EECF24.

Achille Hannoset z Evropské komise ocenil přístup Česka ke komunitní energetice i novelu energetického zákona. Ve svém proslovu ale mluvil ke všem zemím EU a zdůraznil, aby členské státy samy přicházely s návrhy, jak komunitní energetiku a energetická společenství podporovat. Za hlavní bariéry rozvoje označil nedostatek financování a pomalé odstraňování administrativních či dalších překážek. Jedno z řešení by dle něj mohlo být vytváření one-stop shopů, tedy poradenských míst, kde se zájemci (nejen) o komunitní energetiku mohou přijít informovat. V Česku takovou funkci částečně plní střediska EKIS a EnKo MAS.

Ani s financováním projektů komunitní energetiky není Česko úplně pozadu, jak ve svém úterním projevu uvedl Vladimír Sochor, externí poradce Ministerstva životního prostředí. Díky výzvě Zakládání energetických společenství se totiž podpoří projektová příprava desítek vznikajících společenství.

Takovou formu podpory mnoho účastníků konference, včetně předsedy REScoop.eu Dirka Vansintjana, velmi ocenilo. Energetická společenství si ale v Česku budou moci sáhnout i na podporu z Modernizačního fondu z programu KOMUNERG. Dle našich informací na něm Státní fond životního prostředí již pracuje.

Vladimír Sochor na EECF24 představil výzvu Zakládání energetických společenství.

Tematické workshopy a inspirativní příklady z Česka

Přestože projevy významných osobností národní i evropské úrovně poskytly mnoho zajímavých informací a podnětů k přemýšlení, hlavní pilíř konference tvořily tematicky zaměřené workshopy. Účastníci konference si mohli vybírat podle témat i „pokročilosti“ svého energetického společenství. Jako organizátory nás potěšilo, že i když jsme v komunitní energetice teprve na začátku, mohli jsme za Česko prezentovat mnoho úspěšných příkladů.

Hned v prvním workshopu, který moderovala Anna Michalčáková z UKEN, se všichni jeho účastníci zamysleli nad tím, jakou roli mohou energetická společenství hrát v přechodu na obnovitelné zdroje energie. Cílem bylo hledat možnosti a přijít s nápady, které v současném prostředí potřebujeme prosadit, abychom podpořili rozvoj komunitní energetiky.

Michal Svoboda ukazuje, jak energetiku řeší ve Šluknovském výběžku.

Jedním z vystupujících byl Michal Svoboda ze SMS ČR, který se podělil o své zkušenosti s tím, jak přesvědčit místní obyvatele, aby se do společného projektu chtěli zapojit.

„Místní nepřesvědčím tím, když budu zdůrazňovat ekologii nebo ekonomické výhody. To pro ně překvapivě není tolik důležité, byť Šluknovský výběžek je spíše chudý region. V praxi mi nejvíce funguje argument „uděláme si to sami“. Ukažte lidem, že se sami mohou zabezpečit, udělat něco pro sebe i své okolí a oni to udělají.“

Obce a komunity: Dokonalá spolupráce?

V českém kontextu často zmiňujeme, že energetická společenství budou vznikat převážně z popudu obce. V zahraničí to tolik běžné není, proto jsme na pódiu rádi přivítali dalšího zástupce z Česka – Miloslava Fraňka, který převážně zahraničnímu publiku představil fungování Pražského společenství pro obnovitelné zdroje (PSOE). „Pražské společenství pro obnovitelné zdroje energie je klíčovým pilotem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Praze a dalších českých obcích.“

Jak zajistit vhodné podmínky pro energetická společenství?

Jan Bakule, právník Frank Bold představuje, jak bude sdílení fungovat v Česku.

Jak bude komunitní energetika a sdílení elektřiny fungovat v Česku publiku přiblížil právník Jan Bakule z Frank Bold.

Bylo mi potěšením prezentovat, jak jsme v Česku úspěšně zvládli transponovat komunitní energetiku a sdílení elektřiny do energetického zákona. Vznikající komunity ze zahraničí, kde úplná transpozice stále chybí, zajímaly naše zkušenosti s prosazováním zákona i technické detaily týkající se sdílení. Při rozhovorech s účastníky z Belgie, kde sdílení už zavedli, bylo zase zajímavé zjistit, že aktuálně řeší velmi podobné překážky rozjezdu komunitní energetiky jako my tady u nás v Čechách."

Vývoj unijní legislativy představila právnička REScoop.eu Stavroula Pappa a zkušenosti se zprostředkováváním zkušeností a prosazováním zájmů energetických společenství na evropské úrovni publiku předal senior konzultant REScoop.eu Josh Roberts.

Stavroula Pappa z REScoop.eu vysvětluje organizační strukturu energetických společenství.

A spousta dalších témat

Workshopy se ale zaměřovaly i ryze prakticky. Ukázaly, jak s energetickým společenstvím začít, jak komunikovat s místními a motivovat je, aby se do projektu zapojili nebo jak si počínat, když chcete v komunitě vyrábět a sdílet teplo a chlad. Chybět nemohlo ani téma komunitami zatím méně využívaných obnovitelných zdrojů jako je vodní energie či biomasa.

Josh Roberts z REScoop.eu na jednom z workshopů.

Značnou část programu zabraly i workshopy zaměřené na financování, což je kámen úrazu mnoha začínajících projektů. Pokud vás téma zajímá víc, jeden velmi podobný workshop se uskuteční již 25. 6. online od 13:00 do 15:00 v anglickém jazyce, registrujte se zde.

Náročný, ale inspirativní program

Workshopy probíhaly interaktivně a ke slovu se dostal každý účastník.

Přiznáváme, že program byl místy opravdu hodně nabitý. Zpětná vazba účastníků nás však potěšila. Oceňovali zejména kombinaci přednášek a praktických workshopů, což nabízí  větší a příjemnější prostor pro navazování kontaktů. Nejčastěji skloňovaným slovem bylo „inspirativní“.

Nejvíce mě zaujalo setkání s tolika odborníky z celé EU. Měl jsem možnost diskutovat o nejnovějších trendech a výzvách v oblasti komunitní energetiky s lidmi, kteří jsou špičkami v oboru. Odnáším si cenné poznatky a nápady, které mi pomohou v mé práci.

– Jan Kvapil, produktový manažer v Domy sobě

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz