DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

14. 9. 2023

UKEN vstoupila do REScoop. Členství usnadní sdílení zkušeností

14. 9. 2023, Praha – Unie komunitní energetiky (UKEN) se stala členem mezinárodní federace REScoop.eu, která již od roku 2013 prosazuje vizi obnovitelné, komunitní energie v Evropské unii. Členství umožní UKEN sdílet zkušenosti napříč členskou základnou REScoop.eu, pravidelně získávat zpětnou vazbu na situaci v Česku a podílet se na připomínkování evropské legislativy.

REScoop.eu představuje největší organizaci svého druhu v Evropě a sdružuje téměř 2 000 energetických komunit zastupujících přes 1,25 milionu občanů. Dlouhodobě prosazuje, aby se lidé mohli aktivně podílet na energetické transformaci prostřednictvím energetických společenství. V řadách REScoop.eu nalezneme největší komunity, které v Evropě fungují. Patří k nim například belgické družstvo Ecopower, španělské Som Energia nebo německá družstevní federace DGRV.

Aktivity REScoop.eu se soustředí do čtyř hlavních oblastí:

  • Reprezentace občanů EU a energetických komunit na evropské úrovni.
  • Podpora začínajících i zavedených energetických společenství prostřednictvím kontaktů a nástrojů, které jim pomáhají růst a prosperovat.
  • Zprostředkování mezinárodní spolupráce komunit.
  • Propagace družstevního modelu podnikání v energetice.

„REScoop.eu s potěšením ve své síti vítá Unii komunitní energetiky. Jako evropská federace energetických společenství jsme si vědomi významu silných národních organizací podporujících komunitní energetiku. V této souvislosti je UKEN vzorem pro regiony, kde právní rámec pro komunitní energetiku chybí nebo je nestabilní. Těšíme se na spolupráci, " říká Dirk Vansintjan, předseda REScoop.eu.

Dirk Vansintjan je spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou REScoop.eu.

Komunitní energetika je v Česku zatím na začátku, proto je inspirace ze zahraničí klíčová pro akceleraci legislativy i vzniku a rozvoje samotných projektů. Členství v největší evropské organizaci věnující se komunitní energetice zprostředkuje UKEN nové příležitosti pro přeshraniční spolupráci, přiláká zajímavé hosty na veřejné i vzdělávací akce a otevře dveře pro transparentní prosazování veřejného zájmu na evropské úrovni

„Členství v REScoop.eu je pro nás prestižní a zásadní ve všech směrech. Posílí evropský rozměr našich aktivit a usnadní navazování mezinárodních kontaktů našim členům. Velmi si ceníme dlouholetých zkušeností REScoop.eu a rádi je zprostředkujeme dovnitř členské základny UKEN i ve prospěch všech zájemců o komunitní energetiku v Česku,” říká David Blažek, hlavní koordinátor UKEN.

Dirk Vansintjan na TEDx Národní

Podívejte se na vystoupení předsedy REScoop.eu na březnovém TEDx Národní v Praze. Video je v angličtině.

Užitečné odkazy

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz