DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

19. 2. 2024

Největší evropská konference o komunitní energetice se uskuteční v květnu v Praze

19. 2. 2024, Praha – Na tři květnové dny se Praha stane evropským centrem komunitní energetiky. Spolu s evropskou federací energetických společenství REScoop.eu pořádá Unie komunitní energetiky (UKEN)největší evropskou konferenci zaměřenou na rozvoj energetických společenství – European Energy Communities Forum 2024. Uskuteční se 13.–15.května 2024 v Praze. Třídenní program bude plný sdílení zkušeností a networkingu a zúčastní se jej na 150 zástupců energetických společenství z celé Evropy.

Program konference jsme přizpůsobili začínajícím i pokročilým energetickým společenstvím, pokryjeme témata legislativy, spolupráce obcí a občanů, financování projektů nebo sdílení tepelné energie. Komunitní energetika hraje zásadní roli ve spravedlivé tranzici, proto se zaměříme i na to, jak mohou společenství podporovat působení žen v energetice a bojovat proti energetické chudobě.

Spolupořádáním European Energy Communities Forum 2024 s naším českým členem, UKEN, nejen oslavujeme sílu a význam národních sítí sdružujících energetická společenství a jejich podporovatele, ale také čerpáme inspiraci z bohaté historie českých řemesel a vynálezů. Věříme, že energetické komunity, podobně jako řemeslníci a vynálezci v minulosti, mohou vytvářet budoucnost, v níž se na čisté energii bude podílet každý,” říká Dirk Vansintjan, předseda REScoop.eu.

Poprvé jsem se o REScoop.eu dozvěděl v únoru 2021 a bylo pro mě přelomové vidět, že model energetických komunit skutečně funguje. NebýtREScoop.eu, asi bychom se neodhodlali k založení ENERKOM Opavsko a k podpoře dalších komunitních projektů nejen místních akčních skupin. Proto je mi ctí, že se European Energy Communities Forum 2024 koná v Praze a spolupořádá ji UKEN, jíž jsme členy,” tvrdí Jiří Krist, radní UKEN a předseda ENERKOM Opavsko.

Registrace na konferenci je otevřená, hlásit se mohou všichni zájemci o komunitní energetiku až do 1. března 2024. Nejpozději 11. března se pak zájemci dozví, zda jejich přihláška byla úspěšná.

Kontakt pro novináře (Evropa)

Sara Tachelet
Communications Manager, REScoop.eu

sara.tachelet@rescoop.eu

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz