DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

29. 5. 2023

Nová zelená úsporám od září rozšíří podporu bytových domů

Ministr životního prostředí Petr Hladík ve čtvrtek 25. 5. 2023 představil rozšíření dotací pro bytové domy z oblíbeného programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Hlavním cílem je urychlení renovace bytovek a podpora nízkopříjmových domácností, kteří v nich žijí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uvedlo, že nejméně 75 % bytových domů v Česku potřebuje nějakou renovaci.

Na tiskové konferenci ministr Hladík představil dotační novinky, které MŽP od září 2023 chystá pro bytové domy v programu NZÚ. Apeloval přitom na urychlení renovací, které dlouhodobě povedou ke snížení spotřeby energií v domech. Podle statistik je v Česku 209 614 bytových domů a jen asi 25 % z nich nepotřebuje žádnou renovaci. Naopak více než 50 % by si zasloužilo renovace komplexní, proto budou v NZÚ výrazně zvýhodněny – až o 20 %. 

Podívejte se na video z tiskové konference

Představení změn v Nové zelené úsporám. Tisková konference ve videu začíná po 21. minutě.

Cílem nových podmínek NZÚ je odstranit bariéry renovace, proto zavádí podporu nízkopříjmových domácností podobně jako je tomu u rodinných domů v NZÚ Light a v některých případech umožňuje i předfinancování projektu formou zálohy. Nově NZÚ u bytových domů nebude požadovat dokládání realizace prostřednictvím faktur.

Od září 2023 se dotace pro bytové domy rozdělí do tří kategorií 

Standardní výzva bude obdobou té současné, žádat z ní budou moci vlastníci bytových domů (fyzické i právnické osoby) a zahrne všechny oblasti podpory. Procentuální výše dotace bude až 50 % způsobilých výdajů projektu

Výzva pro sdružení vlastníků jednotek (SVJ) či bytová družstva zahrne také všechny oblasti podpory a navíc u ní bude možné čerpat dotaci předem, tzv. ex-ante. SVJ a bytovým domům to usnadní proces rozhodování, protože si na předfinancování projektu nebudou muset brát úvěr či si vystačí s nižším. Současně zde NZÚ zvýhodní nízkopříjmové domácnosti, ty se vyhodnocují stejně jako u NZÚ Light (senioři, invalidita 3. stupně, příspěvek na bydlení).

Výzva pro obce je v NZÚ také novinkou, municipality na své nemovitosti získají až 70% dotaci, pokud je dům využíván pouze k bydlení. Pokud budou některé části domu využívány komerčně, dotace se sníží.

Podporovaná opatření

Zdroj: Prezentace MŽP

Podpora nízkopříjmových ve výzvě pro SVJ a bytová družstva

V prezentaci MŽP uvádí příklad, jak bude podpora nízkopříjmových u SVJ a družstev probíhat v praxi. 

  • Bytový dům podá žádost na renovaci (jen zateplení nebo i v kombinaci s ostatními opatřeními – výměna zdroje, FVE atd.). 
  • V žádosti uvede počet bytových jednotek a m2 podlahové plochy bytů, které spadají do oblasti nízkopříjmových. 
  • Dotace bude vypočtena z parametrů na jednotlivá opatření + BONUS až 150 000 Kč za každou nízkopříjmovou bytovou jednotku. 
  • Výše bonusu bude závislá na rozsahu zateplení: Dílčí = 1 000 Kč/m2, Základ = 1 500 Kč/m2 , Komplex = 2 500 Kč/m2. Bonusy se nezapočítávají do maximální míry podpory. 
  • Příklad: Výpočet bonusu pro nízkopříjmový byt o ploše 50 m2 při komplexním zateplení domu: BONUS = 50 x 2 500 = 125 000 Kč.

Ministr Hladík přitom upozornil, že bonus pro nízkopříjmové je namířen ke konkrétní bytové jednotce, nikoliv jako příspěvek do SVJ nebo družstva.

Primární jsou úspory energie

Bytové domy spotřebovávají nejvíce energie na vytápění a ohřev teplé vody. Klíčové je proto nejprve provést zateplení a výměnu oken. Současně ale NZÚ zásadně zvýhodní komplexní renovace, včetně fotovoltaických elektráren (FVE). Od nového roku lze přitom elektřinu ze společné FVE sdílet i v jednotlivých bytech bez tzv. sdružení odběrných míst, které obyvatele bytu omezuje na spotřebitelských právech (např. volba a změna dodavatele). Pokud nevíte, kde s FVE z bytového domu začít, stáhněte si zdarma náš manuál Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů.

Manuál pro sdílení elektřiny v bytových domech
Manuál vám poradí s ekonomikou, přesvědčováním sousedů i provozními modely.

Sběr žádostí o dotaci v současné NZÚ poběží do 30. června 2023. Přes prázdniny je příjem žádostí přerušen a spustí se za nových podmínek opět od 1. září 2023. Více informací hledejte na www.novazelenausporam.cz.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz