DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

17. 6. 2024

Nejdůležitější vyhláška ke sdílení elektřiny je hotová, zbývá zprovoznit EDC

17.6. 2024, Praha – Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která upraví podobu a průběh sdílení elektřiny v praxi, je hotová. Rada ERÚ ji schválila minulý týden. Rada ERÚ ji schválila minulý týden a brzy ji naleznete i ve Sbírce zákonů. V průběhu legislativního procesu vyhláška doznala několika pozitivních změn. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího pro vznikající energetická společenství a aktivní zákazníky.

Méně administrativy pro zájemce o sdílení

Původní verze vyhlášky počítala s poměrně náročnou a zdlouhavou registrací u EDC. Její současná podoba je o poznání jednodušší a kratší. Místo dvouměsíční registrace by celý proces neměl zabrat více než měsíc (pokud již zájemci o sdílení mají průběhové měření). 

Zkrácení procesu registrace by mělo být umožněno díky tomu, že dva ze tří registračních formulářů bude možné podat zároveň. Původní verze dávala povinnost dodržet mezi podáním jednotlivých formulářů vždy rozestup 10 pracovních dnů.

Výhodnější sdílení pro skupiny do 50 EANů

Skupiny sdílení, které se skládají z nejvíce 50 EANů (tzn. výrobny a odběrná místa), budou mít výhodnější podmínky pro sdílení elektřiny. Dnes se v Česku v praxi v bytových využívá pouze jednokolová statická metoda, která spotřebitelům rozděluje vyrobenou elektřinu podle předem daných poměrů bez ohledu na to, jestli zrovna spotřebovávají či nikoliv. Spotřebitelé kvůli tomu méně ušetří na svých účtech za elektřinu.

Tzv. iterativní metoda sdílení, kterou budou moci využít právě skupiny sdílení do 50 EANů, ale umožňuje rozdělovat sdílenou elektřinu až v pěti opakováních, což vede k rozdělení téměř veškeré vyrobené elektřiny mezi spotřebitele. Velmi se tím blíží dynamické metodě sdílení elektřiny.

Pro skupiny sdílení nad 50 EANů bude fungovat pouze jednokolové statické sdílení elektřiny, tedy její rozdělování spotřebitelům dle předem daných podílů. V následujících letech lze očekávat přidání dalších metod sdílení s ohledem na zpětnou vazbu konečných uživatelů Elektroenergetického datového centra (EDC)

Zahraniční praxe ukazuje, že nejlepší je dát spotřebitelům na výběr z více různých metod sdílení, obvykle alespoň ze statické, dynamické a kombinované. Díky tomu si může každý vybrat nejvhodnější metodu pro svůj konkrétní projekt. Obvykle se nejvíce vyplatí metoda kombinovaná,” říká Eliška Beranová, právnička Unie komunitní energetiky a Frank Bold. 

Neomezené množství elektráren ve skupině sdílení 

Z vyhlášky zmizelo i zpočátku velmi diskutované omezení na maximálně 5 výroben elektřiny na jednu skupinu sdílení. Skupina sdílení nyní může obsahovat neomezený počet elektráren, pokud se i s odběrnými EANy vejdou celkem do 1000. 

Číslo 5 však zůstává důležité i nadále. Každý odběratel si totiž může ze skupiny vybrat maximálně konkrétních 5 výroben, které mu budou elektřinu sdílet a stanovit pro sdílení u každé z nich míru priority (1–5). 

Pokud máte výrobnu na vlastní střeše domu, kde bydlíte, jedná se o samospotřebu a prioritu jí tudíž nemusíte nastavovat. Z takové výrobny sdílíte až tu elektřinu, kterou nespotřebujete.

Denní přístup k datům

Energetická společenství pro své efektivní fungování potřebují data o vyrobené a sdílené elektřině do jednotlivých odběrných míst co nejblíže reálnému času. Využijí je k optimalizaci sdílení elektřiny mezi své členy (např. úprava podílů při sdílení elektřiny, tzv. alokační klíč) a řízení výroby a spotřeby tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatížení sítě a přetokům.

Společenství budou moci získat od EDC data vždy za předešlý den, a to pro každý patnáctiminutový interval. Pro účely vyúčtování sdílené elektřiny od EDC dostanou kompletní přehled vyrobené a sdílené elektřiny za předešlý kalendářní měsíc.  

Účinnost vyhlášky a začátek sdílení elektřiny

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou má podle předloženého návrhu nabýt účinnosti dne 1. 7. 2024, ERÚ tedy všechny přípravy navzdory napjatému harmonogramu stíhá podle plánu. Sdílení elektřiny je však podmíněno i fungováním informačního systému EDC, které ještě nemá schválený Řád EDC a podle dosavadních informací začne fungovat nejdříve 1. 8. 2024. (Řád EDC byl již předložen ERÚ ke schválení a až do 25. 6. 2024 k němu probíhá veřejné připomínkové řízení.)

 Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz