DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

15. 9. 2022

Malý krok ke snadnější FVE, pravidla pro komunitní energetiku ale stále chybí

Praha, 15. 9. 2022 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely energetického zákona, která sníží administrativní zátěž zejména zájemcům o malé solární elektrárny. Na 50 kW se zvyšuje limit, od kterého je potřebná licence pro výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Vyšší bude také hranice, od kdy je třeba ohlašovat realizaci výrobny stavebnímu úřadu [1]. 

Unie komunitní energetiky vítá návrhy na snížení administrativy, které pomohou rychlejší instalaci fotovoltaiky na střechy, což umožní lidem, obcím či malým firmám jednodušeji vyrábět vlastní čistou elektřinu a snížit účty za energie. 

Zásadní změna energetického zákona, která umožní zakládání energetických společenství a sdílení lokálně vyrobené čisté elektřiny ale stále chybí. Vlastní výroba energie s lokálními dodávkami může přitom výrazně ulevit účtům domácností i obcí.

“Novela je sice vítaným, ale pouze prvním krokem na cestě ke skutečnému boomu lokálních obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu už nemůže dále otálet s návrhem komplexní úpravy komunitní energetiky a sdílení elektřiny v energetických společenstvích. Nutné je také odstranit i další bariéry v oblasti připojování obnovitelných zdrojů do sítě a zavedení součtového měření,” říká David Blažek, koordinátor Unie komunitní energetiky.

Změny k lepšímu

  • Pro fotovoltaické elektrárny do 50 kW, což je velikost vhodná například pro menší budovy obcí nebo bytové domy, nebude nově potřeba licence ERÚ na výrobu elektřiny ani měsíční vykazování výkonu. 
  • U výroben do 50 kW (dnes do 20 kW) nebude nutné prokazovat odbornou způsobilost.
  • Pro stavby malých obnovitelných zdrojů do 50 kW (dnes do 20 kW) nebude potřeba územní ani stavební povolení ani ohlášení stavby.

Co novela naopak upravuje nedostatečně

  • Výrobny do 50 kW budou muset nově splnit požadavky, které vyhláškou stanoví Ministerstvo průmyslu a není jasné, jaké požadavky to budou
  • Úlevy v oblasti stavebního povolování se mají vztahovat jen na výrobny, které “jsou součástí stavby”. To by ale v praxi vylučovalo, aby si vlastník výrobny například pronajímal cizí střechu, na které by instaloval vlastní solární panely, což by velmi komplikovalo například rozvoj komunitní energetiky.

Novela opět opomíná komunitní energetiku

  • Funkční definice energetických společenství, aby si lidé, obce či místní firmy mohli společně zajišťovat energetické potřeby.
  • Nastavení zjednodušených povolovacích procesů a přiměřených povinností pro energetická společenství, aby mohla hladce vstupovat na trh s elektřinou.
  • Zakotvení možnosti sdílet elektřinu v rámci společenství a funkční spolupráce s distribučními společnostmi.
Plán zásobování teplem energetického společenství Fünfseenland eG.

Meziresortní připomínkové řízení bude trvat jen pět pracovních dnů, do 21. 9. 2022.Následuje schválení vládou a projednání v Poslanecké sněmovně, která ji pravděpodobně projedná ve zrychleném procesu. Po souhlasu Senátu a podpisu prezidenta, nabude novela účinnost hned první den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

Poznámky pro editorky a editory:  

[1] Jedná se o změnu zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Čtěte dále:

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz