DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

19. 4. 2024

Poslanci projednají lex OZE III. Drobná vylepšení zefektivní komunitní energetiku

19.4. 2024, Praha – Poslanci dnes v prvním čtení projednají novelu energetického zákona zvanou lex OZE III, která upravuje podmínky pro akumulaci elektřiny a agregaci flexibility. Novelu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo kvalitně, významně podpoří modernizaci a bezpečnost české energetiky a zvýší využitelnost obnovitelných zdrojů. Z pohledu energetických společenství doporučujeme doplnit i sdílení ze samostatně stojících baterií, bezplatné poskytování dat o sdílení v reálném čase a zakotvit v zákoně účast ve více skupinách sdílení od 1. 7. 2026.

Na sdílení elektřiny ze samostatně stojících (tzv. stand-alone, mimo výrobnu elektřiny) baterií jsme upozornili i v předchozí tiskové zprávě, současný návrh jej totiž neumožňuje (str. 28 - 29). Důležité je to například pro energetická společenství s účastí měst, která plánují provozovat velkokapacitní volně stojící baterie za účelem sdílení přes den vyrobené elektřiny třeba do veřejného osvětlení, jak to plánují v Liberci.

„Využití samostatných baterií stejně jako flexibilní řízení výroby a spotřeby umožní energetickým společenstvím využívat více energie na místní úrovni a tím snížit dopady náporů elektřiny z obnovitelných zdrojů na distribuční síť. V zákoně je proto třeba zjednodušit pro energetická společenství podmínky tak, aby mohla do akumulace i flexibility zapojovat běžné obce i domácnosti,” říká Ondřej Pašek, expert na obnovitelné zdroje z Hnutí DUHA a vedoucí dotační pracovní skupiny UKEN.

I mnohé malé obce ale s provozem stand-alone baterií v rámci společenství počítají, aby pro členy zajistily související agregaci flexibility.

Zájem o sdílení elektřiny z baterií potvrzuje i Martin Rek, zastupující předseda ENERKOM Šumavsko: „V našem ENERKOMu Šumavsko, které nyní pokrývá 53 obcí, bychom sdílená úložiště mimo výrobnu rádi využili, pokud se nám vyplatí a pro členy bude mít hmatatelný přínos. Jako výhodu vidíme, že by nám velkokapacitní baterie umožnily využít veškerou námi vyrobenou elektřinu a dle cen na spotovém trhu také pomáhat s využitím přebytečné energie v čase, kdy je jí naopak nedostatek. Rovněž uvažujeme o propojení s LED veřejným osvětlením.”

Pro rozvoj energetických společenství je zásadní stabilní a podporující právní rámec, proto doporučujeme, aby poslanci zvážili i uzákonění bezplatného přístupu k datům z Elektroenergetického datového centra (EDC) a od 1. 7. 2026 i účast ve více skupinách sdílení.

„Dle již schválené novely lex OZE II a návrhu lex OZE III jsou společenství a aktivní zákazníci oprávněni k přístupu k datům z EDC o jejich výrobě a spotřebě. Schází však upřesnění, že přístup k datům má být bezplatný a s jakou frekvencí mají být data z EDC zpřístupňována. Pro optimální řízení komunity by byl nejlepší přístup k datům v reálném čase,” říká Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Třetí zásadní věc, kterou by novela lex OZE III měla obsahovat z pohledu energetických společenství, představuje možnost účastnit se více skupin sdílení. Provizorní model sdílení elektřiny umožňuje být členem pouze jedné skupiny sdílení (viz níže) z důvodu postupného „náběhu” sdílení elektřiny. K 1. 7. 2026 se ale má zprovoznit plně funkční EDC, které by již mohlo umožňovat mj. i účast ve více skupinách sdílení.

„Účast ve více skupinách sdílení funguje například v Rakousku a vyžaduje to i probíhající revize evropské směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (IEMD), podle které mají členské státy povinnost zajistit, aby byl zákazník oprávněn uzavřít více než jednu smlouvu o sdílení elektřiny. Konec transpoziční lhůty revidované směrnice lze očekávat přibližně v polovině roku 2026, tedy v termínu plného zprovoznění EDC,” doplňuje Beranová.

Co je to skupina sdílení?

Základní stavební jednotkou pro sdílení elektřiny není energetické společenství, ale tzv. skupina sdílení. Jde o skupinu osob (respektive skupinu EAN), které mezi sebou sdílejí elektřinu a jsou za tímto účelem registrovány u EDC.

 • Skupina sdílení může mít do 1. 7. 2026 max. 1 000 členů (výrobních a spotřebních EAN).
 • V jednom energetickém společenství může fungovat více skupin sdílení, ale skupina sdílení neexistuje sama o sobě, vždy musí být přiřazena pod společenství nebo aktivního zákazníka.
 • Každé předávací místo (výrobna i odběrné místo) může být jen v jedné skupině sdílení.
  • Pokud se osoba registruje do skupiny sdílení (např. skupina sdílení se sousedy v bytovce s FVE), nemůže se přidat k další skupině (např. širší komunita v obci, která sdílí elektřinu z VTE), dokud původní registraci nezruší, přestože by se tyto dva zdroje spolu dobře doplňovaly.
  • Stejně to platí i pro výrobnu, takže z konkrétní FVE nebo VTE můžete sdílet jen v rámci jedné skupiny sdílení.
  • Skupiny sdílení elektřinu nemohou sdílet mezi sebou.
  • V rámci jedné skupiny sdílení nelze kombinovat sdílení bez využití distribuční soustavy (bytový dům) a s využitím distribuční soustavy(širší komunita). Kombinaci má umožnit až cílový model sdílení od 1. 7. 2026.
 • V jedné skupině sdílení může teoreticky být neomezené množství výroben elektřiny (resp. max. 1 000), ale do jednoho odběrného místa lze do 1. 7. 2026 sdílet elektřinu maximálně z pěti výroben.

Jak probíhá agregace flexibility?

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz