DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

8. 6. 2023

Územní působnost energetických společenství v EU

Představujeme úryvek z připravované studie týkající se právní úpravy komunitní energetiky v členských zemích EU. Text srovnává 17 členských zemí EU, vychází z vlastní právní analýzy, dotazníkového šetření a konzultace s mezinárodní organizací REScoop a vyhodnocuje omezení u obou typů energetických společenství – společenství pro obnovitelné zdroje (SOZE) a občanského energetického společenství (OES). Speciální pozornost věnujeme Rakousku, které se nejen v českém kontextu často skloňuje jako zdroj inspirace. Kompletní studii zveřejníme začátkem září 2023.

Prohlédněte si analýzu Územní působnost energetických společenství.

Shrnutí výsledků k územní působnosti společenství

Geografické nebo technické omezení sdílení elektřiny v členských státech EU je následující:

  • 8 zemí bez omezení působnosti nejméně jedné formy ES
  • 5 zemí s určitou formou omezení působnosti u obou forem ES
  • 3 země s omezením působnosti pouze pro SOZE (OES doposud netransponováno)
  • 1 země s omezením působnosti pouze pro OES (SOZE doposud netransponováno)

Omezení sdílení elektřiny často vyplývá z nedostatečné transpozice práva EU a není způsobeno cíleným omezením ze strany státu. Členové ES si v těchto státech musí pomáhat již existujícím institutem kolektivní samospotřeby a dodržovat jeho limity. Příkladem mohou být Francie, Španělsko, Portugalsko či Slovinsko.

Tento způsob není v souladu s evropským právem a sdílení elektřiny v ES by dle něj členské státy měly umožňovat již od 1. 1. 2021 (pro OES), resp. od 1. 7. 2021 (pro SOZE).

Pokud je sdílení omezeno, limituje se zpravidla na menší část distribuční sítě (zejm. dle hladiny napětí), případně se stanovuje povinná vzdálenost výrobny od odběrného místa.

  • Rakousko neomezuje členství nebo sdílení elektřiny v OES. Územní omezení pro členy stanovuje pouze u SOZE, kterým ale zároveň přiznává slevu na distribučním poplatku ve výši 28–64 %.
  • Podobně jako Rakousku přistupuje k omezení sousední Slovensko. Sdílení elektřiny v OES nelimituje, u SOZE stanovuje územní omezení, a to v hranicích kraje.
  • Omezení počtu členů v energetickém společenství (ES) existuje pouze v Polsku.
  • Omezení sdílení v ES je v členských státech často kompenzováno slevou zohledňující lokální výrobu a spotřebu elektřiny (např. formou slevy na distribuci).
  • V naprosté většině případů není OES samo o sobě ve sdílení elektřiny omezováno. Výjimku tvoří pouze Chorvatsko a Polsko.

Rozdíl mezi SOZE a OES

Prohlédněte si rozdíl mezi SOZE a OES podle návrhu novely ke komunitní energetice Lex OZE II z 27. 2. 2023.

Zobrazení definice OES a SOZE dle návrhu Lex OZE II z 27. 2. 2023.

Co znamená účinná kontrola?

Z hlediska členství pracuje evropské právo s kritériem účinné kontroly. Omezení účinné kontroly má zajistit, aby rozhodující vliv v ES vykonávala skupina členů, kteří „nejsou zapojeni do komerční činnosti velkého rozsahu, pro něž odvětví energetiky nepředstavuje primární oblasti ekonomické činnosti“ (bod 44 preambule IEMD). V případě SOZE se navíc musí jednat o subjekty, které se nacházejí v blízkosti projektů vlastněných a vybudovaných ES.

Více najdete v první části z připravované studie.

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz