DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

21. 5. 2024

Připojte se na workshop k financování energetických společenství

Komunitní projekty zaměřené na čistou energii představují důležitou součást nadcházející energetické transformace v EU. Finance představují klíčový faktor, který může nástup a rozvoj energetických společenství zpomalit, ale také urychlit. Proto se na téma zaměří interaktivní workshop od BBEn s názvem "Community Energy Financing Schemes: Unlocking Opportunities for Community Energy Projects", který proběhne v úterý 25. 6. od 13:00 do 15:00.

BBEn je zkratka pro neziskovou asociaci Bündnis Bürgerenergie, která podporuje komunitní energetiku a vytváří síť energetických společenství v Německu. Asociace se angažuje i v energetické transformaci EU a snaží se odstraňovat byrokratické překážky v oblasti komunitních projektů.

Projekt ACCE (Access to Capital for Community Energy), financovaný Evropským programem LIFE, se zaměřuje na vytváření jednoduchých a efektivních finančních nástrojů pro energetická společenství. Jeho cílem je překonat finanční překážky, které často vznikají v důsledku rozmanitosti a různorodých potřeb komunitních projektů.

ACCE vychází ze zkušeností projektu Finančních schémat pro komunitní energetiku (CEFS). Poptávka po inovativních finančních modelech přizpůsobených potřebám energetických společenství stále roste a ACCE se snaží tuto poptávku uspokojit prostřednictvím vytváření a sdílení inovativních možností.

Co jsou CEFS?

Community Energy Financing Schemes neboli finanční schémata pro komunitní energetiku se od běžných investicí liší zejména ve čtyřech oblastech:

  1. Financování oproti tradičním investicím kontrolují občané.
  2. Investice zůstávají v místní ekonomice (v obci a přilehlém regionu).
  3. Umožňuje "ušít podporu na míru" potřebám konkrétnímu projektu.
  4. Díky zapojení občanů motivuje a zvyšuje povědomí o energetické transformaci.

Chcete zjistit víc o možnostech financování komunitní energetiky?

Zaregistrujte se na online workshop od BBEn a organizátoři vám pošlou více informací, včetně odkazu k připojení.

Workshop proběhne online 25. 6. 2024 od 13:00 do 15:00 v anglickém jazyce.

(UKEN se na organizaci workshopu nepodílí, pouze sdílíme pozvánku.)

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz