DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

1. 12. 2023

Přelomová novela lex OZE II otevírá občanům příležitosti, jak se zapojit do energetiky

1. 12. 2023 - Poslanci právě ve třetím čtení schválili novelu energetického zákona lex OZE II. Jedná se o přelomový zákon pro českou energetiku i společnost, protože občanům umožňuje přímo se podílet na energetické transformaci výstavbou a využíváním lokálních obnovitelných zdrojů energie. Lex OZE II naplňuje potřeby rozvoje komunitní energetiky v Česku i požadavky evropského práva. Novelu nyní musí schválit Senát a podepsat prezident. Účinnost zákona předpokládáme od 1. 1. 2024. 

Novela lex OZE II obsahuje definice všech důležitých pojmů spojených s fungováním komunitní energetiky. Umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím veřejné distribuční soustavy od 1. 7. 2024, specifikuje podmínky členství nebo zavádí spotřebitelská práva pro členy společenství. Vše uvedené představuje důležité podmínky pro vznik a rozvoj komunitní energetiky v Česku.

„Na možnost společně vyrábět a sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů lidé netrpělivě čekají. Hnutí DUHA zakládá energetické družstvo na demokratických principech, ještě jsme nezačali investovat a už teď máme přes 300 přihlášených členů. A není divu. Díky novele zákona mohou vzít lidé proměnu české energetiky do vlastních rukou a zajistit si dodávku čisté energie z vlastních zdrojů,” hodnotí přínos novely Ondřej Pašek, expert na energetiku Hnutí DUHA a UKEN.

„Lex OZE II úspěšně transponuje evropské směrnice a zavádí pravidla pro komunitní energetiku respektující potřeby vznikajících energetických společenství. Jejich funkčnost musí ověřit čas, ale již nyní lze říct, že výsledná podoba předpisu se díky zapojení stakeholderů do celého procesu vyjednávání legislativy ubírá dobrým směrem a poskytuje českým obcím, domácnostem a firmám příležitost stát se v oblasti komunitní energetiky průkopníky, a to i v kontextu celé Evropy,” říká Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

„Po dvou letech konečně vidíme, co znamená demokratizace energetiky v praxi. Člověk už nemusí čekat, co pro něj zařídí někdo jiný, ale stará se sám – o sebe, své blízké i širší okolí. Nový zákon sice klade desítky překážek, ale nabízí i tisíce příležitostí. Češi mají velké nadání pro společné neziskové aktivity. Do roku 2030 by díky zákonu a aktivitě občanů v Česku mohla být do nějaké formy komunitní energetiky zapojena až třetina obcí a polovina občanů,“ říká Jiří Krist, předseda ENERKOM Opavsko, z.s. a člen rady UKEN.

Pozornost nyní musíme věnovat přípravám Energetického datového centra (EDC), které má od1. 7. 2026 umožnit pokročilejší metody sdílení elektřiny, díky kterým budou moci společenství využívat o 20–50 % sdílené elektřiny více než při provizorním řešení, které se spustí k 1. 7. 2024.

Novelu ve třetím čtení poslanci schválili jednomyslně. Nyní ji musí projednat a schválit Senát a podepsat prezident. S účinností novely počítáme od 1. 1. 2024. Zahájení provizorního sdílení elektřiny pak zákon předpokládá od 1. 7. 2024.

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz