DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

10. 11. 2023

Prvních 40 energetických společenství získá podporu ministerstva

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) 10. listopadu 2023 představil dotační program Podpora zakládání energetických společenství. Žadatelé získají podporu na přípravu založení energetického společenství, proškolení a činnost koordinátora a aktivity k zapojení veřejnosti. Program podpoří nejméně 40 projektů různé velikosti a složitosti s dotací až 90 % do výše 3 milionů korun.

Výzva programu byla dnes představena, podávání žádostí začne 1.12.2023, termín uzavření 1. kola výzvy pak byl stanoven na 31.1.2024. Při přípravě žádosti o dotaci je možné využít také poradenství energetických koordinátorů Místních akčních skupin. V současnosti je již proškoleno několik energetických koordinátorů EnKo MAS, jejich seznam naleznete na stránkách MPO EFEKT.

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí jsme uspořádali webinář s vysvětlením výzvy, jeho záznam naleznete na YouTube.

Žadatelé o dotaci

Program se zaměřuje na přípravu energetického společenství (ES), žádat o dotaci proto mohou žadatelé, kteří v budoucnu ES vytvoří. Dotační titul využívá definici energetických společenství vycházející z evropských směrnic, žádat proto mohou také subjekty, které již definici naplňují, jako jsou například enerkomy zakládané MAS

Mezi žadatele spadají i společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva, obce, kraje, nebo jimi zřizované příspěvkové organizace nebo právnické osoby splňující požadavky evropské legislativy.

Výše dotace a typy podporovaných projektů

Program rozděluje 4 kategorie projektů, na které je možné žádat až 90% dotaci. Výše dotace je ale vždy zároveň odvozena od maximálních jednotkových nákladů dle složitosti ES a je zastropována celkovou maximální výší podpory na žádost. Dotace bude vyplácena prostřednictvím jednorázové zálohy ve výši 60 % způsobilých výdajů hned po nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory. Doplatek žadatel obdrží po doložení provedení všech aktivit.

První kategorii tvoří projekty pouze v rodinných a (nebo) bytových domech. Mohou mít podobu plného ES se sdílením mezi objekty (tyto rozsáhlejší projekty budou lépe hodnoceny) nebo jen sdílení mezi byty v bytovém domě podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o Pravidlech trhu s elektřinou. Projekty čistě v rezidenčním sektoru dosáhnou na maximálně 600 000 Kč podpory.

Druhou kategorii představují aspirující ES, jejichž členové jsou součástí veřejného nebo občanského sektoru, ale do projektu zapojují různé typy objektů, například stavby občanského vybavení, bytové domy, stavby pro obchod nebo administrativu apod. Podnikatelé a domácnosti jsou zde vyloučeny. Projekty veřejných a neziskových subjektů jednoho typu s různými objekty dosáhnou na podporu maximálně 1 500 000 Kč.

Třetí kategorie již podporuje společenství složená z různých typů subjektů – od podnikatelů, přes veřejné subjekty až po bytové či rodinné domy. Subjekty sdružené v konsorciu prověří realizovatelnost ES ve více objektech různých typů a podle toho vytvoří vhodný projekt. Mohou dosáhnout na podporu až 3 miliony Kč.

Zvláštní kategorie 3+ je určena pro projekty, které působí na území více než 3 obcí s rozšířenou působností (ORP). Ostatní charakteristiky i částka podpory jsou stejné jako u třetí kategorie.

Kategorie projektů a výše podpor v programu Zakládání energetických společenství.

Pro úspěšné podání žádosti bude v každé kategorii nutné podat kvalitně připravený projekt s doloženým zájmem všech zapojených subjektů, například pomocí smlouvy o smlouvě budoucí, o konsorciu apod. V rámci každé kategorie budou zvýhodněny zejména větší, komplexnější projekty, v potaz se ale bere i požadovaná výše dotace a kvalitativní kritéria jako jsou míra zapojení obnovitelných zdrojů a úložišť energie, participace při přípravě společenství a další.

Co lze z dotace financovat?

Program se soustředí na předprojektovou přípravu, je z něj tudíž možné financovat následující činnosti:

  • zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování ES,
  • související aktivity potřebné ke vzniku ES,
  • proškolení a činnost koordinátora ES.

Podrobné informace k výzvě naleznete zde.

Termíny výzvy

Výzva je dvoukolová a soutěžní, v prvním kole se podávají záměry a hodnotí se podle stanovených kritérií, z nich pak vybírá poskytovatel dotace projekty, které podpoří. V druhém kole vyzve MŽP úspěšné záměry, aby podali žádost o dotace na projekt se stejnými parametry. 

Podávání žádostí začne 1. 12. 2023, termín uzavření 1. kola výzvy pak byl stanoven na 31. 1. 2024. Program zatím jako způsobilé výdaje uznává aktivity plně realizované a uhrazené po 1. lednu 2022. Další informace naleznete na stránkách Národního programu Životní prostředí.

Dokumenty, které vám pomohou s přípravou

MŽP sestavilo seznam publikací od různých subjektů, které vám pomohou s přípravou projektu. Najdete mezi nimi i publikace UKEN - Jak na solární elektrárny v obci nebo Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů. Stáhnete si je z následujícího odkazu:

Důležité odkazy

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz