DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

25. 7. 2022

Komunální výzvy pro obce startují v srpnu, připravte se

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo společně se Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Modernizačního fondu dvě nové výzvy s alokací 4 miliardy korun. Jsou určeny výhradně pro obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby. Na spuštění tzv. komunálních výzev se můžete těšit 17. 8. 2022.

Komunální FVE zmírní dopady krize

V této velmi složité době, kdy ceny energií stoupají mnohdy až o stovky procent, je hledání alternativ, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě, zcela jasným a mnohdy i jediným východiskem. Je zcela zřejmé, že samotná fotovoltaika (FVE) nevyřeší všechny energetické problémy současné doby, může však významně pomoci snížit dopady této „energetické krize“ a zajistit určitý stupeň soběstačnosti při výrobě elektrické energie. A právě takto výrazné dotace na podporu FVE nemohly přijít ve vhodnější dobu.

Malé obce do 3tis. obyvatel mohou čerpat až 75 % podporu na pořízení FVE na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie

Ředitel SFŽP Petr Valdman na zahájení Unie komunitní energetiky.
„Dotace se vztahují na individuální instalace i sdružené projekty, kde budou fotovoltaické elektrárny umístěny například na střechách obecního úřadu, základní i mateřské školy – a nespotřebovaná energie se bude ukládat v bateriovém úložišti. Chceme tak podpořit zařízení především pro vlastní spotřebu obcí, proto jsme do výzvy dali podmínku, že vlastní spotřeba musí tvořit minimálně 80% produkce elektrické energie,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Příklad projektu malé obce do 3 tis. obyvatel

Zdroj: Prezentace Petra Valdmana z konference Jak posílit energetickou nezávislost, 16. 5. 2022

Pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100 % veřejným sektorem je tu druhá výzva, která stejně jako ta pro obce do 3 tis. obyvatel, podporuje rozvoj komunální energetické infrastruktury. Taktéž umožňuje pořídit FVE na střechy a přístřešky veřejných, ale i komerčních budov a na veřejné pozemky. Stejně tak je zde možné dotací pokrýt náklady na nákup a vybudování zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. 

Příklad projektu velké obce

Zdroj: Prezentace Petra Valdmana z konference Jak posílit energetickou nezávislost, 16. 5. 2022

Podmínka 80% samospotřeby, jaký je v ní háček?

I v této výzvě je dána podmínka v investičně dotčených objektech spotřeby alespoň 80 % vyrobené elektřiny. Klade se tím opět důraz na podporu komunálních projektů, s tím že obec může na jedné střeše vyrábět a následně v některé ze svých dalších budov spotřebovávat, což z pohledu komunity rozhodně dává smysl. 

Díky tomu se dají využít i střechy škol, které jsou pro instalaci panelů mnohdy velmi vhodné – svojí rozlohou a zpravidla sedlovou konstrukcí, ovšem z pohledu spotřeby jsou na tom podstatně hůře. V letních měsících, tedy v době největšího výkonu panelů, jsou školy zavřené, tím pádem téměř bez odběru elektrické energie. Naopak např. čistírny odpadních vod, které jsou velmi často ve vlastnictví obce, běží celoročně a jsou energeticky velmi náročné. 

Samotná odpověď na otázku, kam poslat přebytky FVE ze školy se nabízí. V praxi ale žadatelé narazí na zmíněnou podmínku spotřeby 80 %, to znamená, že na budově, která by např. pouze spotřebovávala energie (tzn. nebudou na ní umístěny panely), bude nutné umístit jinou část projektu. Zároveň se spotřeba projektu počítá za celý rok, tudíž v praxi by mělo poměrně snadno docházet i ke spotřebování většiny energie i v objektu typu škola.

Konkrétně se jedná o podmínku, která v pravidlech zní následovně:

V investičně dotčených objektech žadatele (jedná se o budovy, do jejichž konstrukce byla nainstalována FVE a/nebo ve kterých byly instalovány v rámci projektu podpořené prvky pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektřiny) musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.   

Příklad projektu velké aglomerace

Zdroj: Prezentace Petra Valdmana z konference Jak posílit energetickou nezávislost, 16. 5. 2022

Jak již bylo řečeno, fotovoltaika není spásou na všechny problémy. Může však poměrně významně ulehčit obecním rozpočtům v této složité době. Ve chvíli, kdy vám prvotní investici pokryje třeba i ze 75 % dotace, je jistě ten správný čas začít uvažovat nad vlastním komunálním projektem.

Článek pro vás napsal Mgr. Filip Podsedník ze společnosti RENARDS, a.s., která se zabývá dotačním poradenstvím.

RENARDS, a.s. jsou rozšířenými členy UKEN a jejich služby vám můžeme jen doporučit.

Autor: Mgr. Filip Podsedník,  RENARDS, a.s., dotační poradenství

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz