DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

27. 6. 2023

Jak si získat občany a samosprávy na svou stranu při výstavbě OZE

Rozvoji obnovitelných zdrojů brání řada překážek, které obec, investor či jednoduše zájemce o obnovitelné zdroje energie (OZE) není schopen ovlivnit a překonat. Existují ale i překážky, které si do cesty klademe sami. Dokládá to bohužel i mnoho referend, ve kterých se občané vyjádřili proti výstavbě OZE, nejčastěji větrných elektráren.

Větrné elektrárny nebo i velké solární instalace se často potýkají s nepřijetím či odporem vůči projektu ze strany místních lidí. Zkušenosti přitom ukazují, že poctivou komunikací a zapojením místních do procesu plánování, lze veřejnou skepsi vůči projektu přetavit do akceptace a podpory záměru výstavby zdroje OZE.

Členové Unie komunitní energetiky (UKEN) už s komunikací a participací OZE záměrů mají zkušenosti. Z praxe tudíž vědí, že to není vůbec jednoduché, a proto jsme spolu s nimi a s dalšími hosty a hostkami uspořádali seminář „Jak si získat občany a samosprávy na svou stranu při výstavbě OZE? Snižujeme riziko, že místní projekt odmítnou“.

Aby z této akce mohli těžit i další zájemci, sestavili jsme z jednotlivých prezentací krátký sborník. Upozorňujeme, že text netvořili samotní vystupující, ale jedná se o reportáž sepsanou koordinačním týmem UKEN. Na konci každého příspěvku vždy naleznete tři hlavní rady, které jsme si z vystoupení odnesli. 

Jaká témata jsme na semináři probrali?

Jiří Nezhyba, advokát a partner Frank Bold Advokáti představil smlouvy o spolupráci obcí s developery, které považuje za užitečný nástroj pro nastavení vzájemných vztahů a mantinelů spolupráce. “Skutečně dobře koncipovaná smlouva velmi pravděpodobně předejde tomu, že ji obec nebo investor přestanou dodržovat,” tvrdí a dodává, že „pokud se s větrnou elektrárnou dostáváte na hranici katastru, ukazuje se jako více než vhodné uzavřít smlouvu i se sousední obcí nebo ji zahrnout do společné smlouvy.” 

Michal Vychroň, starosta obce Prosetín doporučuje developerům OZE, aby se s územím a jeho specifiky nejprve seznámili, než obec začnou přesvědčovat o svých záměrech. Směrem k občanům zase zdůraznil důležitost otevřené komunikace a doporučil začít s malým projektem, který jim prokáže spolehlivost a bezpečnost technologie.

Starosta obce Prosetín Michal Vychroň na semináři.

Wojciech Belch, vedoucí výzkumného týmu v UCEEB na ČVUT představil dosavadní participativního výzkumu pro nastavení podmínek komunitní energetiky v Česku. Představil analýzu stakeholderů, bariéry, které budeme muset na cestě ke komunitní energetice překonat a opět zdůraznil potřebu dostat všechny skupiny do designu finálního řešení. 

Ondráš Přibyla, ředitel Fakta o klimatu a čerstvý laureát ceny Josefa Vavrouška se zaměřil na úspěšnou facilitaci sporů a účastníkům semináře doporučil veřejnosti představit vždy více možností, zasadit je do kontextu a vyprávět je formou příběhu. Lidé jsou pak zpravidla schopní identifikovat takový scénář, který nikdo nechce a společně jednat o tom, jak se mu vyhnout. “I lidé, kteří se neshodnou, se spolu mohou konstruktivně bavit,” říká.

Michaela Švandová, realizátorka programů z Nadace Via, na několika příkladech ukázala, jak v praxi probíhá participace. Uvedla přitom, že právě “veřejnost je odborníkem na své potřeby” a “z dlouhodobého hlediska funkční řešení vzešlé z poctivé participace šetří lidi, peníze i čas.“ Participace není jen políčko k odškrtnutí splněného úkolu, slouží hlavně k tomu, aby se našlo řešení vhodné řešení pro místní komunitu.

Doufáme, že reportáže vám zprostředkují nové perspektivy a pobídnou k hledání řešení tam, kde by vás to jinak nenapadlo. 

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz