DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

19. 10. 2023

Hospodářský výbor podpořil obce, otázkou zůstává fungování sdílení elektřiny

19. 10. 2023, Praha – Hospodářský výbor dnes projednal pozměňovací návrhy k novele lex OZE II. Z podpořených návrhů kvituje Unie komunitní energetiky (UKEN) zejména umožnění členství všech příspěvkových organizací obcí a krajů, zavedení lhůty pro instalaci průběhového měření pro členy komunit a prodloužení výpovědní lhůty členství ve společenství. Praktické fungování sdílení elektřiny zatím zůstává otázkou, upraví jej až vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jedná se přitom o faktor, který zásadně ovlivní motivaci projekty energetických komunit realizovat.

Poslanci Hospodářského výboru dnes projednali pozměňovací návrhy k novele lex OZE II, která zavádí do české legislativy komunitní energetiku. Najdeme mezi nimi mnoho návrhů vedoucích k vylepšení předchozí verze novely. Některá podstatná doplnění však stále chybí.

„Pozměňovací návrhy Hospodářského výboru více zpřístupní komunitní energetiku lidem a obcím. Dávají například povinnost distributorům instalovat členům energetických společenství průběhové elektroměry ve lhůtě 3 měsíců a umožňují zapojení příspěvkových organizací – škol nebo domovů pro seniory. Teď je potřeba celkově dobře připravenou novelu co nejdříve schválit, aby se už v červenci 2024 mohly odstartovat první komunitní projekty se sdílením elektřiny,” říká Ondřej Pašek, expert na energetiku Hnutí DUHA a UKEN.

6 z 10 obcí v Česku má zájem zvyšovat svou energetickou soběstačnost, rozvíjet komunitní energetiku a více využívat energetický management. Proto pozitivně hodnotím zejména ujištění, že všechny příspěvkové organizace obcí a krajů mohou být členy energetických společenství,” hodnotí Michal Svoboda, energetický manažer Sdružení místních samospráv ČR.

Jiné důležité změny Hospodářský výbor nepodpořil, poslanci je ale stále mohou v legislativním procesu doplnit, například skrze Výbor pro životní prostředí nebo v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Jedná se o výjimku z omezení na 10 % hlasovacích práv u obcí, metody sdílení elektřiny a možnost kombinovat sdílení v bytových domech se sdílením v energetickém společenství

„Výjimka pro obce a kraje z omezení na 10 % hlasovacích práv je důležitá i z hlediska naplňování povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud obce budou hlavními investory do společenství s účastí občanů a malých a středních podniků, ztratí tím kontrolu nad svou investicí,” doplňuje Ondřej Pašek

Praktické fungování sdílení má podle předloženého návrhu upravit vyhláška ERÚ. Jedná se o specifikaci metody rozúčtování elektřiny, která ve výsledku zásadně ovlivní ekonomickou návratnost projektů, a tudíž ochotu lidí se do nich zapojovat. Proto by bylo vhodnější zakotvit je přímo na úrovni zákona. V Česku zatím funguje jedna metoda sdílení elektřiny, a sice statická.

„Bytové domy v současnosti stále preferují sdružování odběrných míst, protože statická metoda sdílení elektřiny se jejich obyvatelům zdaleka tolik nevyplatí. Ze své podstaty statická metoda neumožňuje využití maximálního množství vyrobené elektřiny v bytovce a ve výsledku vzniká zbytečně mnoho přetoků do distribuční soustavy,” sdílí své zkušenosti ředitel projektu Domy sobě Stanislav Gaj

V návrhu také zůstává omezení na jednu skupinu sdílení, které podporuje sdružování odběrných míst nebo odrazuje od účasti ve společenství. „U našich projektů se snažíme vždy výrobu a spotřebu optimalizovat tak, aby obyvatelé bytových domů co nejvíce dlouhodobě ušetřili. Proto by bylo logické, aby se mohli stát i členy energetické komunity a své přetoky sdílet, nikoliv prodávat do sítě,” doplňuje Stanislav Gaj.

Své pozměňovací návrhy dále předloží i Výbor pro životní prostředí a druhé čtení v Poslanecké sněmovně proběhne pravděpodobně 14. listopadu 2023. Schválení novely lex OZE II do konce roku 2023 je stále reálné

Užitečné odkazy

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz