DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

11. 7. 2023

Co si myslí MSP v Česku? Obnovitelné zdroje představují cestu k odolnosti

Více než dvě třetiny (70 %) malých a středních podniků (MSP) v České republice se domnívají, že vysoké ceny energií snižují ziskovost jejich podnikání a tři čtvrtiny (75 %) viní vysoké náklady na energie ze zvyšování cen výrobků a služeb. Uvádí to v květnu 2023 provedený výzkum agentury YouGov v České republice, Německu, Řecku, Itálii, Nizozemsku a Polsku realizovaný pod záštitou organizace Beyond Fossil Fuels.

Duygu Kutluay, zástupkyně organizace Beyond Fossil Fuels, uvádí: „Malé a střední podniky jsou hnacím motorem evropské ekonomiky, podněcují inovace, vytvářejí pracovní místa a podporují aktivity lokálních komunit. Firmy byly zasaženy vysokými náklady na energie v důsledku zdražení fosilních paliv. Výzkum to ukazuje jasně: malé a střední podniky si přejí významné investice do místních projektů obnovitelné energie, podporu pro vlastní výrobu elektřiny a odstranění administrativních překážek, aby mohly implementovat řešení pro budování odolnosti a rozvoje svých podniků."

Příčina rostoucích cen energií v Česku? Nejistota dodávek plynu

České MSP viní z rostoucích cen energií především geopolitickou situaci ve světě ohrožující stabilitu dodávek plynu (48 %), nedostatek opatření zaměřených na energetickou účinnost (43 %), závislost na fosilních palivech (40 %) a nedostatek investic do obnovitelných zdrojů (33 %).

Průměr šesti unijních zemí přitom hlavní příčinu rostoucích cen energií vidí právě v závislosti na fosilních palivech (52 %), nejvíce dotázaných podniků tak hodnotí situaci v Itálii (59 %).

Co pro snížení cen energií pro MSP může udělat vláda?

Podnikatelé v Česku i v dalších zemích v tom mají jasno, klíčem je podpora investic do lokálních obnovitelných zdrojů. Zajímavé také je, že české MSP lehce přesahují evropský průměr v otázce zdanění velkých energetických firem (windfall tax), přes 38 % podniků ji vidí jako vhodný nástroj pro snížení cen energií. Trojici nejužitečnějších opatření uzavírají programy na podporu investic do vlastních obnovitelných zdrojů MSP (36 %).

Co je to windfall tax?

Windfall tax (WFT) neboli zdanění neočekávaných zisků zavedla česká vláda v reakci na energetickou krizi, kdy dodavatelům elektřiny a tepla skokově vzrostly zisky bez vlastního přičinění. Firmy, na které WFT dopadne, zaplatí přirážku ve výši 60 % k dani z příjmů právnických osob v letech 2023 - 2025. Opatření se nezavádí retroaktivě na rok 2022. Vláda tyto prostředky následně využije jako dočasný zdroj příjmů pro řešení energetické krize a dopadů ruské agrese. Opatření se zavádí na léta 2023 - 2025 na tyto segmenty:

  • výroba a obchod s elektřinou a plynem,
  • bankovnictví,
  • těžba fosilních paliv,
  • petrochemie a velkoobchod s pohonnými hmotami.

WFT poprvé zavedla premiérka Margaret Tchaterová ve Velké Británii v roce 1981. Podrobnosti o WFT v České republice naleznete na stránkách Ministerstva financí.

A co jsou pro to ochotné udělat samotné MSP?

Za předpokladu, že budou zavedeny pobídky a odstraněny administrativní překážky, tvrdí 75 % českých MSP, že si nainstalují fotovoltaické panely a 79 % podniků implementuje opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti.

Dotace či podpůrné programy představují silnou motivaci, ale jen asi 20 % dotázaných MSP je považuje za hlavní důvod pro instalaci vlastních OZE či zavádění opatření energetické účinnosti a zhruba stejné procento pak nemá zájem o žádné z představených řešení.

Nejnižší zájem mezi podniky zaznamenala opatření v podobě nákupu energií prostřednictvím PPA (powerpurchase agreement, dohoda o nákupu energií) či společné nákupy (zelené)energie. Naopak 24 % MSP již zavedlo chytrá opatření pro snížení spotřeby a dalších 23 % se k tomu chystá v následujících 12 měsících, s dotací přitom nutně nepočítají.

Úspěšné příklady nalezneme všude, v České republice především

Studie Beyond Fossil Fuels u každé země uvádí i tzv. “success story”, tedy příběh podniku, který energetickou tranzici využil jako byznysovou příležitost.

V Česku jím je společnost ECM System Solutions s.r.o. bývalého starosty obce Mikolajice Martina Krupy. Jeho společnost se zabývá měřením, správou a monitorováním obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, bateriové systémy, nabíječky elektromobilů a inteligentní osvětlení.

„Našim klientům poskytujeme dynamický management energetických zdrojů. Vždy jim doporučuji, aby si zmapovali potenciál svých budov a využili jej. V příštích třech až pěti letech bude totiž obtížné předvídat situaci na trhu a odhadovat ceny energií. Čím více zdrojů budou mít, tím cenově stabilnější budou jejich dodávky. Energetické nezávislosti dosáhnou kombinací fotovoltaiky, solárních termických panelů, kogeneračních jednotek a systémů řízení spotřeby energie,” říká Martin Krupa, ředitel ECM System Solutions.

Martin Krupa, ředitel ECM System Solutions

Celá studie Beyond Fossil Fuels je dostupná v anglickém jazyce na jejich stránkách a tiskovou zprávu pro zahraniční novináře naleznete zde.


Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz